Lærerne underviser ikke så meget, som DLF hævder

Politik

04/03/2013 13:34

Line Oxholm Thomsen

Danmarks Lærerforening gentager igen og igen, at lærerne i gennemsnit underviser 25 lektioner om ugen. Men lige meget hvor mange gange det bliver gentaget, så er det ikke sandt. Faktum er, at lærerne i gennemsnit kun underviser godt tre timer om dagen.

”Danmarks Lærerforening forsøger igen og igen at fortælle, at lærerne i gennemsnit underviser eleverne i 25 lektioner om ugen, og at KL derfor vil sætte kvaliteten af undervisningen over styr, når vi siger, at lærerne skal undervise mere. For 25 lektioner lyder jo af meget. Faktum er, at det kun er tre procent af lærerne, der underviser 25 ugentlige lektioner. En lærer underviser i gennemsnit 21,8 lektioner. Det svarer til 16,3 klokketimer om ugen og 3 timer og 16 minutter om dagen.”

Meldingen kommer fra Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg. Han er forbløffet over, at lærernes fagforening igen og igen kører frem med påstande om, at lærerne underviser mere, end de reelt gør.

En analyse af lærernes faktiske arbejdstid, som KL har gennemført i skoleåret 2011 og 2012 blandt 14.800 lærere viser, at det er ganske få lærere, der reelt underviser i 25 lektioner. De 21,8 lektioner, som lærerne i snit underviser, svarer til, at lærerne bruger knap 40 procent af deres arbejdstid til kerneopgaven – nemlig at undervise eleverne. Lærerne bruger dermed 60 procent på forberedelse, møder, teamsamarbejde, pauser, efteruddannelse, skole-hjemsamarbejde, skolebibliotek, mødevirksomhed og så videre.

”Vi skal have vendt udviklingen, så lærerne i stedet bruger størstedelen af tiden sammen med eleverne. Kerneopgaven i folkeskolen handler nu engang om at undervise eleverne. Selvfølgelig skal lærerne ikke undervise ubegrænset, selv om arbejdstidsaftalen skulle blive afskaffet. Arbejdstiden skal naturligvis tilrettelægges med god vægtning mellem forberedelse, undervisning, elevsamtaler, møder, forældresamarbejde med videre,” siger Michael Ziegler.

Hvis det står til KL, så skal lærernes forberedelse kunne differentieres, så alle lærere ikke automatisk får den samme mængde arbejdstid til hver undervisningstime.

Som det er i dag, så skal der f.eks. afsættes lige så meget arbejdstid til at varetage 6 idrætstimer som 6 dansktimer i 9. klasse, selvom dansktimerne klart kræver mere arbejde – fx rettelse af stile, opgaver og diktater, mens der ingen skriftlige afleveringer er i idræt. Og den erfarne lærer, som udelukkende underviser skolens 9. klasser i dansk og har gjort dette i 25 år, har det samme antal timer til bl.a. at forberede sig som sin unge, relativt nyuddannede kollega, der underviser i både dansk og matematik og på forskellige klassetrin.

”Der er alt for meget automatik indbygget i de nuværende arbejdstidsregler, og det forhindrer den enkelte skole i at kunne prioritere arbejdstiden efter de ressourcer og kompetencer, den enkelte lærer har. Vi skal derfor have det gjort mere fleksibelt ude på skolerne, så der ved planlægningen af forberedelsen kan tages højde for faget der undervises i, klassetrinnet der undervises på, lærerens erfaring og kompetencer, eller om læreren skal forberede undervisning til en ”mønsterklasse” eller i en klasse, hvor der fx er mere udfordrende elever,” siger Michael Ziegler.

Mest Læste

Annonce