Nyt sundhedsudspil fra KL

15/03/2012 08:19

Line Oxholm Thomsen

KL præsenterer i dag et omfattende udspil til, hvordan flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne tæt på borgerne.

Kommunerne får stadig flere sundhedsopgaver i takt med, at der bliver flere ældre og plejekrævende kronikere med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. Samtidigt betyder specialiseringen af sygehusene, at flere patienter sendes hjem hurtigere og har brug for genoptræning og rehabilitering.

KL præsenterer i dag et samlet udspil til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal indrettes i kommunerne, så borgerne får høj kvalificeret pleje i deres hjem.

Der foreslås bl.a.:
Afklaring af genoptræningsforløb  inden én uge
Døgnbemandede sygeplejetilbud
Systematisk anvendelse af kliniske standarder og retningslinjer
Styrkede tilbud til kronikere og ældre medicinske patienter
Kommunerne bør overtage ansvaret for svangreomsorgen efter udskrivning i ukomplicerede forløb
Hjemmesygeplejen skal have et kompetenceløft i takt med at telemedicinske løsninger udrulles

I alt er der 68 konkrete anbefalinger i KL’s nye udspil om ’det nære sundhedsvæsen’, som offentliggøres i dag på Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

”Kommunerne ønsker ikke et dyrere sundhedsvæsen, men et sundhedsvæsen – og en økonomisk prioritering – som betyder, at vi forebygger indlæggelser og genindlæggelser, og at der er incitament til at behandle der, hvor det giver bedst mening for patient og samfund,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.

”KL og kommunernes bud på en ny sundhedspolitik tager udgangspunkt i, at flere patienter fremover skal plejes og efterbehandles i  det nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal i højere grad forebygge, at borgerne indlægges unødigt bl.a. via akutpladser og døgnbemandet sygeplejeydelser. Efter udskrivning er det helt centralt, at patienterne modtager en effektiv rehabilitering i deres nærmiljø, så de hurtigt kan vende tilbage til deres hverdagsliv. I dag belønnes sygehusene for deres aktivitet.. Det giver hospitalerne tilskyndelse til en masse behandlinger. Men det er nu engang sådan, at investering i sygehusvæsenet giver flere patienter. Mens investeringer i det nære sundhedsvæsen betyder  mere sundhed og færre patienter.”

De flere opgaver til kommunerne, kræver også et større politisk fokus fra Christiansborg, mener KL formanden.

”Det er, som om man de sidste par år har glemt den nære sundhed – den som fx hindrer en dyr genindlæggelse, fordi den ældre er dehydreret eller har fået en infektion. I stedet har man gjort et stort arbejde med at få udbygget sygehusene og nedbragt ventetiderne. Nu er det tiden kommet til at kigge på en omprioritering.”

Læs hele KL’s udspil ’Det nære sundhedsvæsen’

 

Mest Læste

Annonce