Overenskomst på plads for ingeniører

Politik

26/02/2013 10:32

Line Oxholm Thomsen

En forhøjelse af pensionsbidraget og højere individuel arbejdstid er en del af overenskomstforliget mellem KL og Ingeniørforeningen, IDA, og Den danske Landinspektørforening. KL har lørdag indgået forlig med Ingeniørforeningen, IDA, og Den danske Landinspektørforening om en ny overenskomst for de næste to år for bl.a. ingeniører og landinspektører i kommunerne – i alt cirka 2300 fuldtidsstillinger.

Aftalen indebærer pensionsforbedringer fra 1. januar 2014 på 0,32 procent fra 17,5 procent til 17,82 procent. De aftalte forbedringer ligger inden for en økonomisk ramme på 0,25 pct., der kommer oven i de lønforbedringer, som er en del af aftalen mellem KL og forhandlingsfællesskabet KTO, der blev indgået 16. februar.

Højere individuel arbejdstid
Derudover ændres bestemmelsen om højere individuel arbejdstid (det tidligere fleksibel arbejdstid/plustid) som forsøgsordning i overenskomstperioden til, at aftaler om højere individuel arbejdstid indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.

Aftalen indeholder desuden, at kandidatuddannelser, som gennemføres med udgangspunkt i en professionsbacheloruddannelse, bliver omfattet af overenskomsten. Det betyder bl.a., at uddannelsen til Cand.scient.techn. og Cand.scient i molekylær ernæring og fødevareteknologi optages under overenskomsten pr. 1. april 2013.

Hvis aftalen bliver godkendt af begge parter, kan den træde i kraft med virkning fra 1. april 2013 og to år frem.

Læs mere om overenskomstforhandlingerne på det kommunale område her

Mest Læste

Annonce