Punktum for evaluering af kommunalreformen

Politik

03/6/13 7:25

Line Oxholm Thomsen

”Evalueringen af kommunalreformen viser, at reformen har været en succes, og at den nuværende opgavefordeling langt overvejende er velfungerende. Og jeg er tilfreds med, at vi nu endelig kan få sat punktum for evalueringen.” Det siger KL’s formand Erik Nielsen som reaktion på regeringens udspil om justeringer i samspillet mellem kommunerne, regionerne og staten, som følger i kølvandet på den gennemførte evaluering af kommunalreformen.

”KL har længe efterspurgt, at vi fik klarhed om, hvilke ændringer i den nu-værende opgavefordeling regeringen kunne tænke sig, og i de igangværende økonomiforhandlinger har vi presset på for en sådan afklaring. Der har været alt for meget usikkerhed i alt for lang tid,” siger Erik Nielsen.

”Samlet set er det en fin buket, som regeringen har bundet, men der er desværre også tidsler. Det meget grundige evalueringsarbejde har tydeligt vist, at kommunalreformen har fungeret efter hensigten. Det er jeg tilfreds med, at regeringen har lyttet til, og at man derfor ikke lægger op til at gennemføre nye store omlægninger på fx social- og sundhedsområdet”, siger Erik Nielsen.

”Regeringen lægger i stedet op til at udvikle samarbejdet på de områder, som vedrører flere myndigheder. KL er helt enig i, at det er her, vi skal sætte ind, så vi får skabt hele løsninger for vores borgere. Vi støtter derfor også forslagene om en national koordinering for de højt specialiserede sociale tilbud og en styrket monitoreringsindsats på genoptræningsområdet.”

”Det er til gengæld uheldigt, at regeringen vælger en anden tilgang, når det kommer til råstofindvinding og deponier. Her ønsker regeringen at flytte opgaverne fra kommunerne".

"Det er en meget dårlig idé, for det er kommunerne, som kan anlægge et helhedssyn og tænke lokale hensyn til miljø, natur, grundvand osv. sammen med fx gravetilladelser. Det er kommunerne, der har myndighedsansvaret på disse områder, og jeg er derfor bekymret over miljøkonsekvenserne af at flytte disse opgaver væk fra kommunerne”, slutter Erik Nielsen.

Yderliere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, [email protected]

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce