"Jeg holder øje med de politiske beslutninger"

Ledelse

26/03/2018

Hvilken betydning har den kost- og ernæringsfaglige baggrund, når man sidder i et job som offentlig leder - og hvordan bruger man sin faglige ballast i spændet over drift og strategi? Det svarer leder Mary-Ann Sørensen på.

Mary-Ann Sørensen, Nordjysk Mad I/S, leder for 50 medarbejdere fortrinsvis ernæringsassistenter, men også økonomaer og professionsbachelorer, fordelt på to produktionskøkkener og et modtagekøkken med et årligt budget på 30 mio. kr. Mary Ann Sørensen er økonoma med en diplomuddannelse i ledelse. Har været leder i 28 år.

Bedriver du faglig ledelse?

- Den faglige ledelse, jeg bedriver, er på et overordnet plan. Jeg har rigtig god kontakt med medarbejderne i køkkenerne, men jeg blander mig ikke direkte i den daglige produktion. Den står mine to produktionsledere for. Til gengæld er jeg med i beslutningerne, hvis der er tvivl om de produkter og den service, vi leverer.

- I mit daglige arbejde er jeg ansvarlig for hele virksomheden på samme måde som en direktør, og jeg bruger rigtig meget tid på økonomi. Nordjysk Mad er en speciel konstruktion, som ejes i fællesskab af Brønderslev Kommune og Region Nordjylland. Jeg skal servicere bestyrelsen og sørge for, at udgifter og indtægter fordeles rigtigt mellem de to ejere. Men jeg har min faglighed som økonoma med mig og bruger den både udadtil og indadtil i min ledelse.

- Udadtil over for bestyrelsen i virksomheden og som medlem af uddannelsesudvalgene for ernærings- og sundhedsuddannelsen og ernæringsassistentuddannelsen. Indadtil i de faglige dialoger med produktionslederne og de øvrige medarbejdere.

Hvor kommer det strategiske ind i dit daglige arbejde?

- Jeg holder øje med, hvad der sker politisk og blandt vores interessenter. Det kan være, når de opretter eller nedlægger pladser på plejecentrene eller i psykiatrien, for så skal jeg måske justere organisationen. Hvis vi går ned i antal døgnkoster, går vi også ned i antal medarbejdere, og modsat den anden vej.

- Lige nu bruger jeg ekstra tid på at sidde i styregruppen til det nye Aalborg Universitetshospital, fordi vi har medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages dertil, og et af vores køkkener skal lukke. Her skal jeg udvise rettidig omhu som leder.

- Min faglighed bliver i høj grad også brugt i det strategiske arbejde i forhold til, hvilken vej vi vil med produktionen, f.eks. om skal vi være mere økologiske og bæredygtige.

Hvordan er din fordeling af tid mellem ledelse af drift og tid til at tænke strategi?

- Jeg kan ikke sige, hvor meget tid jeg bruger på hhv. drift og strategi, men økonomi fylder rigtig meget. Derfor er det godt, at jeg elsker at sidde med næsen i regnearkene. Jeg indrømmer, at jeg er en rigtig nørd, der godt kan lide at få tallene til at passe. Det er der rigtig meget drift i, men styr på økonomien kan også bruges strategisk til at få bedst mulig kvalitet, lækker og nærende mad og god service for pengene.

Søren Voxted taler om at genopfinde rollen som autoritær leder, hvad tænker du om det?

- Hvis Søren Voxsted mener, at der skal udstikkes retningslinjer på alt, er jeg ikke enig. Hvis han mener, der skal være rammer og grobund for samskabelse, er jeg enig.

I 2010 var jeg på Verdensudstillingen i Shanghai, hvor jeg talte med køkkencheferne om den ledelsesmæssige udfordring. Alle nævnte, at de kinesiske kokke ikke var vant til at tænke selv og tage ansvar. De skulle hver dag have de samme arbejdsopgaver forklaret, og når de var færdige ventede de på de næste instrukser. Som jeg ser det, er det et resultat af meget autoritær ledelse, og det gav ikke gode resultater – hverken på kvaliteten eller produktiviteten.

Udfordringen er at finde en form, hvor der er masser at tillid begge veje og lederen – efter en proces, hvor medarbejderne føler sig hørt - træffer og forklarer beslutningerne. Jeg sætter stor pris på, at medarbejderne har både hoved og hjerte med på arbejde og tør udfordre. Det er med til at give gode resultater og et godt arbejdsmiljø.

Interviewet bliver bragt i Kost & Ernæringsforbundets fagblad Kost, Ernæring & Sundhed 3/2018.

Mest Læste

Annonce