Mad og måltider er en del af behandlingen på Godhavn

Velfærd

07/03/2019

Mad og måltider er vigtige for børn og unges sociale og psykiske udvikling. Den erfaring har fået yderligere opmærksomhed gennem projektet Godhavn 360 grader, som behandlingshjemmet har gennemført i samarbejde med bl.a. Kost og Ernæringsforbundet.

Maden har altid fået opmærksomhed på Godhavn, men med projektet Godhavn 360 grader er viden om mad og måltiders betydning delt mellem alle medarbejdere. Det er blandt andet sket gennem arbejdet på et måltidskodeks, en politik og en målsætning for mad og måltider, der griber fat i madglæden, betydningen af fællesskabet omkring måltidet og færdighederne i køkkenet og sætter ord på, hvad mad og måltider betyder for Godhavns børn og unge.

I forbindelse med projektet er der desuden fokus på de særlige kostudfordringer som mange af beboerne har som en konsekvens af diagnoser og brug af medicin, der kan nedsætte appetitten eller det modsatte.

Kompetencerne mangler

På Godhavn bor 80 børn og unge med sociale, psykiske, psykiatriske og adfærdsmæssige vanskeligheder. De er visiteret til hjemmet på en baggrund af sygdom, svigt og mistrivsel. Mange er overvægtige eller undervægtige og fejlernærede. Når det kommer til mad og måltider mangler de rollemodeller og redskaber. De er sent udviklede og deres kompetencer og kulinariske erfaringer er små. Nogle har direkte negative erfaringer med mad og måltider. De har måske oplevet at få for lidt mad, at sulte eller det modsatte at få for meget mad og være fejlernæret. Impulsstyret spisning og indkøb af f.eks. fastfood, sodavand og slik og også velkendte udfordringer blandt børn og unge på Godhavn. 

Kost & Ernæringsforbundet på DenOffentlige

Kost & Ernæringsforbundet er redaktør for eget indhold på DenOffentlige og udgiver artikler, blogs, cases, synspunkter og pressemeddelelser om, af og for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.

Læs mere om Kost & Ernæringsforbundet her.

Læs mere om at blive redaktør for eget indhold her.

De manglende kompetencer med mad og måltider betyder, at de ikke er i stand til at tage vare på deres egen sundhed. Madvanerne udfordres yderligere af diagnoser og medicin, der kan føre til overspisning eller det modsatte. Det betyder, at livsstilssygdommene lurer lige om hjørnet for disse børn og unge og vil gøre det yderligere vanskeligt at blive uddannelsesparat og mestre eget liv.

Måltiderne er et indsatsområde

Gennem Godhavn 360 grader er der sat en proces i gang, som skal give alle medarbejdere viden om mad og måltiders betydning for børn og unges sociale og psykiske udvikling. Det er en fælles udfordring at sætte et fornyet fokus på mad og måltider, der skal være ’en integreret del af behandlingen og et prioriteret indsatsområde’, som det beskrives i måltidskodekset. Her understreges det samtidig, at behandlingen på Godhavn er bygget op om fire elementer: søvn, kost, aktiviteter og kontakt – og at kosten er central i og med, at den betyder noget for de øvrige elementer.

Måltidskodekset giver grundlæggende viden om børn og unges ernæringsmæssige behov og forklarer, hvordan arbejdet i køkkenet og omkring bordet skal styrke børn og unges trivsel og glæde ved at lære nyt og give dem mulighed for at grundlægge gode vaner, der kan følge dem resten af livet.

Børn og unge med mange behov

Udover måltidskodekset har Kost og Ernæringsforbundet i samarbejde med medarbejdere på Godhavn udarbejdet et kostnotat, der supplerer mad- og måltidspolitikken med viden om de særlige hensyn til diagnoser, allergier, overvægt og undervægt som er en del af udfordringen for børn og unge på Godhavn. Eksempelvis har børn med ADHD ofte nedsat appetit, mens skizofreni kan få andre til at overspise. Det kræver viden, men også opmærksomhed og rutiner og ikke mindst tid i hverdagen at gøre mad og måltider til et indsatsområde og imødekomme børn og unges ernæringsmæssige behov. Det er selvsagt en stor opgave, da der er mange børn og unge med mange forskellige behov.

Bedre kort på hånden

Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, roser indsatsen på Godhavn og opfordrer til at dele erfaringerne.

– Indsatsen på Godhavn er enestående. Vi ved, at mad og måltider har stor betydning for børn og unges sociale og psykiske udvikling. Når Godhavn prioriterer at gøre mad og måltider til en integreret del af behandlingen, giver det børn og unge fra Godhavn bedre kort på hånden til at mestre eget liv og holde livsstilsygdommene på afstand.

– Jeg vil derfor opfordre til, at den viden, der er genereret gennem Godhavns projekt, formidles videre til alle sociale institutioner. Jo før jo bedre, siger Ghita Parry.

FAKTA: Godhavn 360 grader

Godhavn 360 grader er et samarbejde mellem børn og unge på Godhavn, ledelsen, alle medarbejdere samt Kost og Ernæringsforbundet, Måltidspartnerskabet og Meyers Madhus.

I forbindelse med projektet har Godhavn udgivet et:

Måltidskodeks, en politik for mad og måltider, der giver udtryk for de værdier, de forbinder med mad og måltider: omsorg, glæde, sundhed, udvikling, hensyn og ansvar. Måltidskodeks er samtidig en konkret inspiration til arbejdet med at sætte mad på bordet, der opfylder kostråd såvel som særlige behov hos børn og unge.

Kostnotat, der forbinder mad og måltider med børn og unges øvrige udfordringer i form af diagnoser og medicins betydning for appetit og næringsbehov. Det er samtidig et oplæg til en handlingsplan, der skal gøre mad og måltider til en del af børn og unges individuelle behandling.

Læs mere om Godhavn 

I Kost, ernæring og sundhed nr. 9, 2018 om mad og måltider på sociale institutioner

Find spændende opskrifter til både frokost og aftensmad på Gastrofun.dk.

Mest Læste

Annonce