Madhåndværk tilbage i de unges hænder

Uddannelse

17/9/18 8:01

Drop dimensioneringen af ernæringsassistent-uddannelsen, anerkend uddannelserne gennem en bedre løn, styrk faglærernes kompetencer, og giv ordet til de unge, når der skal rekrutteres unge, siger Ghita Parry til udspillet om erhvervsuddannelserne.

Håndværket skal tilbage i de unges hænder. Det er missionen med udspillet, der skal styrke erhvervsuddannelserne -’Fra folkeskole til faglært’, som regeringen har sendt på gaden.

Hovedelementerne i udspillet er at styrke erhvervsuddannelserne gennem en indsats i folkeskolen, bedre vejledning af de unge og slet og ret bedre erhvervsuddannelser.

Signal i modstrid med virkeligheden
Gode initiativer, men lad det ikke være ved det, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet. 

- Fjern samtidig dimensioneringen af ernæringsassistentuddannelsen. Den sender et kedeligt signal om mangel på beskæftigelse, som er helt i modstrid med virkeligheden.

Der er også behov for i højere grad at anerkende madhåndværkerne gennem højere løn. Det vil samtidig fremme rekrutteringen, opfordrer Ghita Parry.

Kræver engagerede lærere
Regeringen peger i sit udspil på, at rekrutteringen skal styrkes ved at skabe stærkere ungdomsmiljøer på skolerne.

- Det kræver at de kompetente lærere styrkes, og at der er nok af dem på skolerne. Der skal engagerede lærer til at skabe engagerede og fagligt stolte elever. Og det er i høj grad de fagligt stolte og begejstrede elever – snarere end skolernes rammer -  der kan etablere et attraktivt ungdomsmiljø. Og tiltrække flere unge … siger Ghita Parry.

- Det er vores erfaring, at ung til ung rekruttering virker godt. Og derfor har vi netop overladt ordet til fem unge ernæringsassistenter i en kampagnefilm, der snart er klar.

-  De fortæller med stor stolthed om deres fag. ”Hvis du elsker at lave sund og dejlig mad, går efter høj faglighed, gerne vil gøre det godt for andre - og samtidig være din egen chef … , så skal du blive ernæringsassistent”, opfordrer de i filmen, der henvender sig til folkeskolens afgangsklasser – og til forældrene, der ofte har stor indflydelse på unges uddannelsesvalg.

Ernæringsassistenterne kan bidrage til folkesundhed
Et af de greb, der nævnes i reformen, som skal ’nære elevernes håndværkerdrømme’, er at give eleverne i folkeskolens ældste klasser mulighed for at tage valgfag på erhvervsskolerne, og ernæringsassistenternes ’madverden’ er et oplagt sted at lade sig inspirere.

- Mad og sundhed får stor opmærksomhed i samfundet. Og med god grund. Selvom nye undersøgelser netop har vist, at det ikke står så slemt til med folkesundheden i Danmark, som i andre europæiske lande, er der rigeligt at tage fat på, når målet er at dæmme op for livsstilssygdomme.

- Det kan ernæringsassistenterne bidrage til, og derfor er det et stærkt ønske, at der uddannes flere. Det vil være til gavn for folkesundheden, siger Ghita Parry.