Satspulje til spiseforstyrrelser: Behov for større ambitioner

Sundhed

31/10/18 12:20

Det er på høje tid med en ny satspulje til bl.a. at behandle tvangsoverspisning. Men der mangler stadig permanente behandlingstilbud.

Tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED), er den mest hyppige spiseforstyrrelse i Danmark. Ifølge ’Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade’ lider op mod 40.000 danskere af sygdommen.

Savner permanente tilbud

Formålet med Sundheds- og ældreministeriets nye satspulje på 61,7 mio. kr. er at udvide kapaciteten til behandling af bl.a. BED.

Det er altid godt med penge til at sikre de tilbud, som vi ved, der virker. Og ser vi på BED, har der igennem de seneste år været et efterslæb på behandlingstilbud til mennesker med netop den spiseforstyrrelse. Men jeg kan være bekymret over, at behandlingstilbud afhænger af midlertidige puljer og spejder stadig efter reelle og permanente løsninger.

Vores ernæringsfaglige medlemmer både i og udenfor psykiatrien kender til BED og ved præcis, hvad der virker i forhold til både behandling og forebyggelse. Sammenholdt med det faktum, at det er den meste udbredte spiseforstyrrelse, er det ærgerligt, at det kun udbydes endnu en satspulje i stedet for varige tilbud. Sygdommen kalder på større politiske ambitioner.

Tidligere satspulje til BED

I satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 20 mio. kr. til en pulje vedrørende behandling af personer med spiseforstyrrelser med fokus på at indhente erfaringer om BED i en dansk kontekst.

Der blev tildelt midler til følgende to projekter: Et på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og et i regi af Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og selvskade (LMS). Det er blandt andet på baggrund af disse erfaringer, at der nu udbydes denne nye satspulje til at udvide kapaciteten til behandling af bl.a. BED.  

Fakta: Søg penge her

Satspuljen 2018 til 2021 på 61,7 mio. kr. kan søges af regioner og private aktører. Deadline for ansøgning er den 20. november 2018, kl. 12. Læs mere og søg puljen her på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside

Annonce