Hf inklusion giver unge med autisme ro og støtte til at gro

Velfærd

10/01/2017 11:45

Daniel Holst

Samfundet går glip af for mange kloge hoveder, fordi alle skal være klar til konstante forandringer og skiftende projekter. På KVUC’s hf inklusion bliver unge med autisme klar til livet og får rum til at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

De har de faglige evner, der skal til for at få en hf-eksamen, men bliver hurtigt fyldt op og stressede. Og så har de brug for støtte til at knække koden til det sociale og til at få en fast struktur for mødetider, lektier og afleveringer. Det er nogle af fællestrækkene ved kursisterne på hf inklusion, som alle har vanskeligheder inden for autismespektret.

Læs også: Interview med forældre - vi havde mange fordomme om VUC, men Sarahs fremtid ser nu mere lys ud

Tallene fra de første år med hf inklusion taler deres tydelige sprog: Omkring 75% af kursisterne gennemfører og får deres hf-hue, fortæller daglig leder Stig Pedersen. Og det er en høj gennemførelsesprocent sammenlignet med ordinære hf hold.

Mere fra KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

Læs også: Christian kæmpede med lavt selvværd, nu er han formand for kursistrådet og sidder i KVUC's bestyrelse

Men det er ikke sådan, at man får sin hf foræret, forklarer Carina Solgaard, der som mentor og koordinator for tredje årgang følger de unge på hf inklusion tæt.

”Du trækker bestemt ikke din hf i en automat her. En eksamen på hf inklusion er på lige vilkår med alle andre og kræver hårdt arbejde. Men undervejs hjælper vi de unge med at få nogle strategier til at komme igennem de svære ting og få øjnene op for de kompetencer og evner der ligger bag deres udfordringer. De har et kæmpe potentiale, men det kan være svært at få i spil”, forklarer hun.

Læs også: Hf med sikkerhedsnet – for Thomas Edwards gav faste rammer, færre fag og mentorer i klassen ham de vigtige pusterum

Autismeforeningen: Det er den slags uddannelser vi ønsker os

Hf inklusion slog dørene op for de første kursister i 2012, og siden har 25 hf inklusionskursister fået hue på. I øjeblikket går der omkring 100 kursister på tre årgange på hf inklusion.

I Autismeforeningen vækker muligheden for at unge med autisme kan tage en hf med støtte begejstring:

”Det er lige præcis den slags uddannelser, vi går rundt og ønsker os rigtig meget i Autismeforeningen. For mig handler det om, at unge med autisme også skal have mulighed for at nå deres potentiale. Og det kræver nogle andre forhold og en anden struktur”, siger Heidi Thamestrup.

Mange af Autismeforeningens medlemmer er forældre, der oplever, at deres børn og unge med autisme får det ene nederlag efter det andet på de ordinære uddannelser.

”Derfor har forældre over hele landet presset på i mange år for at få langt flere ungdomsuddannelser, der er målrettet unge med autisme. Og derfor glæder det mig, at der er en hf her netop med dem i fokus”, siger hun.

Autismeforeningens egne undersøgelser viser, at mindst syv ud af ti unge med autisme dropper ud af de ordinære uddannelser igen.

”Men en uddannelse med fastere struktur, færre i klassen, gode relationer og faste aftaler kan gøre underværker”, siger Heidi Thamestrup.

Læs også: Det værste var mobningen –på hf rankede jeg ryggen. Morten er i dag ret stolt af sine 10-taller

Her får unge ballast til fremtiden

Omkring halvdelen af kursisterne på hf inklusion kommer fra Københavns Kommune, hvor de bliver henvist via Jobcenter Københavns ungecenter.

”På jobcenteret har vi en gruppe unge, som er fagligt stærke, og som kan bidrage til samfundet med alt muligt, men som har brug for struktur og støtte til det sociale. Det er en meget svær proces at finde en uddannelse og et sted på arbejdsmarkedet til dem. Hf inklusion giver nogle af de her unge mennesker chancen”, siger Christina Roholm Bruun, der er beskæftigelseskonsulent og sammen med sine kolleger henviser unge til hf inklusion.

Krav om forandringsparathed kvæler kloge hoveder

Hun peger på, at uddannelsesområdet især i løbet af de sidste ti år har udviklet sig, så det er svært for unge med vanskeligheder inden for autismespektret at uddanne sig. På både de gymnasiale og videregående uddannelser arbejder man i dag problemorienteret, projektorienteret og i grupper og kræver en høj grad af selvstændighed og evne til at samarbejde.

”Alt det har unge med autisme typisk rigtigt vanskeligt ved. Før kunne mange af dem godt tage en almindelig gymnasial uddannelse, og nogle kunne læse videre på en videregående uddannelse. I dag er det blevet rigtigt vanskeligt for den gruppe unge”, siger Christina Roholm Bruun.

Fantastisk kvalificeret mentorstøtte

Derfor er der brug for tilbud som hf inklusion.

”De unge får en fantastisk kvalificeret støtte af mentorerne på hf inklusion. Det er nogle mennesker, som ved noget om autismespektret, og hvad de unge har brug for. Hvis der ikke var tilbud som hf inklusion, ville de her unge formentlig flyve ind og ud af det almene gymnasium og hf. Eller også ville de slet ikke gå på en uddannelse”, siger Christina Roholm Bruun og peger på, at det ville være godt, hvis konceptet fra hf inklusion bredte sig til EUD og videregående uddannelser.  

På hf inklusion bliver de unge modnet både fagligt og menneskeligt, så mange bliver bedre i stand til at tage en uddannelse eller få et job bagefter.

”Uddannelsen formår at udvikle de her unge mennesker fagligt, men også personligt og socialt, så de får en ballast til deres fremtidige liv – og mulighed for at få en adgangsbillet til en videregående uddannelse, som de ellers ikke ville have fået”, siger Christina Roholm Bruun.

Vingerne bærer på tredje år

Noget af det unikke ved hf inklusion er, at alle kursisterne de første to år går på fælles hold med mentorstøtte. På tredje årgang bliver de sluset ud og har alle deres fag på KVUC’s ordinære hf-hold. På den måde bliver kursisterne lige så stille vænnet til studielivet. Tredje årgang er noget de fleste hf inklusionskursister glæder sig til, men det giver også sommerfugle i maven. Pludselig skal de sidde på et stort hold og selv være opsøgende.

”Det er udfordring og en helt reel bekymring for dem, for mange af vores unge har været i specialmiljøer hele deres skoletid. Andre har nederlag skoletiden i almene klasser med i bagagen”, forklarer Stig Pedersen.

Derfor er der selvfølgelig også et sikkerhedsnet. Alle kursisterne på tredje årgang har fortsat en mentor eller en tutor fra hf inklusion, som de mødes med mindst hver eller hver anden uge.

”Det kan være til en kop kaffe, hvor man lige får talt om, hvordan det går, om de har afleveret den og den opgave eller har husket at melde sig til eksamen”, forklarer Stig Pedersen.

Kursisternes fravær bliver også fulgt tæt, for hvis det stiger, kan det være første tegn på, at kursisten har brug for ekstra støtte eller er inde i nogle vanskeligheder, og så tager mentor Carina Solgaard kontakt. Hun er også i løbende kontakt med kursisternes undervisere, der fast giver status på, hvordan det går.

Når man aldrig har haft en ven

For mange unge med autisme er det sociale det allersværeste at knække koden til. En del er ensomme og har svært ved at aflæse og agere i de sociale spil, som andre unge naturligt spiller.

”Mange af vores unge har aldrig haft venner. De har svært ved sociale kontekster og kommer måske til at jokke i spinaten og bliver skubbet væk. Derfor er de spændte på at komme ud på de ordinære hold – men også lidt bange. De er bekymrede over, hvad de andre tænker, og om det står med neon i panden på dem, at de har nogle vanskeligheder”, forklarer Carina Solgaard og tilføjer med et stolt smil:

”Men det går jo faktisk over al forventning! En pige jeg lige har haft møde med, har fået veninder på sit hold, som hun skal læse til eksamen med. En anden har fået en kæreste. En tredje har fået en god veninde på det ene hold, så hun gerne ville bytte hold, så de også har deres andet fag sammen. Fælles for dem er, at de kommer ud og får mødt nogle andre unge og vokser rigtig meget af det. Men hvis de snubler, er vi her”, siger hun.

Der er ansøgningsfrist til hf inklusion den 1. februar. KVUC holder informationsmøde om uddannelsen den 12. januar 2017 kl. 16-17.30 i Stjernesalen i Sankt Petri Passage 1.

Kort om Hf Inklusion

  • Hf inklusion er en treårig hf-uddannelse som er målrettet unge med vanskeligheder inden for autismespektret.
  • Den unges kommune skal bevillige støtte, før den unge kan optages på hf inklusion.
  • Kursisterne får en fuld hf-eksamen på ordinære vilkår. Forskellen på hf inklusion og en ordinær hf er, at kursisterne får mere støtte til det faglige, personlige og sociale undervejs.
  • Hf inklusion har en række mentorer og tutorer tilknyttet, der fx hjælper kursisterne med at få struktur på hverdagen, komme op om morgenen og tackle udfordringerne på uddannelsen.
  • På første og anden årgang går kursisterne på hf inklusions egne hold med 18-20 kursister i klassen og fast mentorstøtte. På tredje årgang kommer kursisterne ud og går på KVUC’s ordinære hold.
  • Første hold startede på hf inklusion i 2012.

Læs mere om Hf inklusion her

Flere udtalelser fra beskæftigelseskonsulent om hf inklusion:

Uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet har ændret sig i en grad, så det kun er de allermest toptunede, forandringsparate og i en uendelig grad omstillingsparate, der er plads til. I jobcenteret står vi med en stor gruppe unge, som er rigtigt fagligt dygtige, men som ikke kan klare den evige forandringsproces og kravene om, at alt forandres fra dag til dag. Det er unge, der kræver struktur, og når vi ikke kan give dem det, så mister samfundet dem og deres kloge hoveder”. Christina Roholm Bruun, beskæftigelseskonsulent.

Man har ikke bare matematik, hvor læreren står ved tavlen og fortæller. Man har projektarbejde og projektuger. Det kræver, at der er nogen, der hjælper de her unge med at få struktur, danne overblik og støtte dem i de sociale udfordringer, der måtte opstå”. Christina Roholm Bruun, beskæftigelseskonsulent.

Om autisme

Autisme Spektrum Tilstand (AST) dækker over en række forskellige former for og grader af autisme – blandt andet infantil autisme og Aspergers syndrom. AST er medfødt. Når man har autisme har man vanskeligheder inden for tre områder: Socialt samspil, social kommunikation og så kan man have særinteresser og være mindre fleksibel og mere følsom over for skift og ændringer end andre mennesker. Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der kan påvirke evnen til at kommunikere socialt, agere i almindelige sociale sammenhænge og sætte sig ind i andres tanker og følelser. Aspergers syndrom er en relativ mild form for autisme eller AST. Mange mennesker med Aspergers Syndrom er højt begavede. De fleste, der har autisme, har særligt udviklede sanser, som betyder, at hjernen lettere bliver overbelastet og stresset, hvis man ikke får pauser og bliver skærmet nok i hverdagen.

Mest Læste

Annonce