Individuelle løsninger skal hjælpe flere ind på erhvervsuddannelser

Velfærd

17/9/15 8:27

KVUC

”Der er brug for vejledning og individuelle løsninger for at sikre, at flere af de, der afvises til optagelse på erhvervsuddannelserne, kan leve op til adgangskravene”, fortæller uddannelseschef Anne Jelsøe.

Nye tal viser, at tilgangen af elever til erhvervsuddannelser er faldet med 11% i år.

Mere fra KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

Det kommer ikke overraskende, da en tilbagegang var forventet på grund af indførslen af nye adgangskrav på erhvervsuddannelserne - de meget omtalte karakterkrav i folkeskolens afgangsprøver.

Ifølge undervisningsministeriet blev 4300 indkaldt til optagelsesprøver i sommer, og heraf deltog 2800 i prøverne, hvoraf de 1700 bestod. 200 blev optaget som led i den samlede proces, selvom de ikke bestod optagelsesprøverne.

Erhvervsuddannelseschef i DI, Lone Folmer Berthelsen fortæller til Dansk Industris hjemmeside, at det var forventet med faldet i antallet af elever, men at det er glædeligt, at skolerne beretter om et større engagement hos de elever, der er optaget:

-”Netop engagement og motivation hos eleverne er noget af det, som virksomhederne lægger vægt på, når de skal ansætte lærlinge og elever”, siger Lone Folmer Berthelsen.

Hun lægger vægt, at de ansøgere, der ikke er kommet ind, bliver oplyst om deres muligheder for at løfte deres niveau i dansk og matematik, fx på et voksenuddannelsescenter.

KVUC skræddersyr forløb

KVUC har indrettet forskellige typer forløb til unge voksne, der kan styrke deres kompetencer, så de kan blive optaget på en erhvervsuddannelse.

-”Ja faktisk er vi optaget af at skræddersy tilbud, der passer så godt til de individuelle behov og ønsker som muligt”, fortæller uddannelseschef Anne Jelsøe.

Som eksempel har KVUC indgået samarbejder med Københavns Tekniske Skole og Hotel og Restaurantskolen om målrettede forberedende forløb. Mange bliver også optaget på forskellige af KVUC’s avu-hold, og KVUC har desuden et tilbud om løbende optag, hvor der udvikles en individuel uddannelsesplan med tilbud om vejledning og besøg på erhvervsuddannelser.

-”Det er vores indtryk, at der for en del i målgruppen er brug for vejledning og skræddersyede tilbud, herunder fx også mentorordninger. En del har således betydelige sociale udfordringer og/eller lave faglige niveauer med sig i bagagen”, fortæller Anne Jelsøe.  

Yderligere oplysninger: Anne Jelsøe, uddannelseschef, tlf. 8232 6652, [email protected]

Annonce