Vi skal hjælpe hver enkelt!

Velfærd

22/04/2015 09:30

KVUC

Undervisningsministeren ønsker, at flere unge med faglige, sociale eller personlige udfordringer hjælpes videre til ungdoms- og erhvervsuddannelser. Vejen frem er at skræddersy kurser til hver enkelts behov.

En ny undersøgelse fra SFI konkluderer, at der ud fra statistiske data fra 2005-2010 årgange ”overordnet ikke ses en entydig effekt af at tage et forberedende tilbud” til videre uddannelse for bogligt svage unge. I en pressemeddelelse den 22. april udtaler undervisningsminister Christine Antorini, at kvaliteten af tilbuddene skal være bedre.

På KVUC hilser vi SFI’s undersøgelse og ministerens ønske velkommen. Vi har i de senere år haft markant succes med - i tråd med de politiske ønsker - at øge andelen af kursister, som er gået videre med hf-uddannelserne.

Vi kan i dag se, at mindst hver anden af vores kursister på den almene voksenuddannelse fortsætter på hf. Faktisk gik 80% af dem, der gennemførte den almene voksenuddannelse i 2013 på højeste niveau videre på hf mod 49% i 2009.

Bedre fagligt kvalificeret til erhvervsuddannelser

Med de nye krav, der stilles til karakterer til unge, der skal komme ind på erhvervsuddannelserne, er det et vigtigt perspektiv, at KVUC’s fokus på at sikre, at flere kursister har kvalifikationer til at fortsætte på hf, jo også betyder, at de vil være bedre fagligt kvalificeret til at opfylde kravene til erhvervsuddannelserne.

Det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, at når man statistisk kigger på frafaldet fra fx en erhvervsuddannelse og sammenholder med gennemførelsen af de forberedende tilbud, så kan resultatet jo skyldes forskellige faktorer, herunder kursisternes oplevelser på selve uddannelserne og ikke nødvendigvis kvaliteten af de forberedende tilbud. 

Når de politiske ønsker i disse år sætter særlig fokus på, at flere skal gennemføre erhvervsuddannelserne, så har vi på KVUC i de sidste tre år iværksat flere succesfulde initiativer, som naturligt nok ikke kan afspejle sig i SFI’s undersøgelse.

Branchedansk viser løsninger

Fx har vi gode resultater med kursusforløbet “Branchedansk”, hvor danskere med anden etnisk baggrund skal lære dansk og matematik på helt nye måder med fokus på den branche, de ønsker at arbejde i. Tal fra Hotel- og Restaurationsskolen viser, at flertallet af de kursister, der har været i fare for at ryge ud men som har gennemført kurset er tilbage på skolen og stadig er i gang med deres erhvervsuddannelse.

KVUC har udviklet “Branchedansk” i samarbejde med to erhvervsuddannelser og i dialog med bl.a. jobcentrene, og ”Branchedansk” vandt ”VUC’s Uddannelsespris” i Danmark i 2014. Kurset er til unge voksne med anden etnisk baggrund end dansk, som skal eller er i gang med en erhvervsuddannelse, men er i fare for at droppe ud, fordi sproget er for svært.

Tættere samarbejde er afgørende

Et andet projekt KVUC står i spidsen for er Upgrade. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. Projektets mål er at skabe en ny type målrettede forløb for unge, hvor intensiv undervisning i dansk/matematik kombineres med fokus på motivation og personlige ressourcer og brobygning til erhvervsuddannelserne. På to pilotforløb i 2014 deltog i alt 27 unge, hvoraf langt de færreste i udgangspunktet havde bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, enkelte unge dog det ene fag.

Ved afslutningen af forløbet bestod 23 af deltagerne dansk, 20 bestod matematik, og 18 af deltagerne søgte direkte videre på en erhvervsuddannelse. Det er resultater, der er kun kan betegnes som tilfredsstillende. Særligt taget i betragtning at en del af deltagerne var fagligt svagere og havde større personlige udfordringer end forventet.

De to projekter er gode eksempler på, at det er afgørende, at nye løsninger bliver udviklet i et tættere samarbejde mellem erhvervsuddannelser og voksenuddannelsescentre og med inddragelse af jobcentre og ungdomsvejledninger.

Tænketanken – start på din uddannelse når du vil

Vi er på KVUC også i fuld gang med at implementere et helt anden fokus på området, hvor vores resultater viser, at vi skal kunne skræddersy indsatser og tilbud mest muligt til de behov, de unge voksne har hver især.

Dette skal vi bl.a., fordi mange kursister kommer med en baggrund, der er fagligt svag, og som også ofte rummer sociale vanskeligheder. Det er derfor fx helt afgørende, at vi i vores studiemiljøer også arbejder med kursisternes motivation og afklaring om, hvorfor de skal uddanne sig og hvordan.

Som eksempel på, hvordan vi skræddersyr vores indsatser, har vi åbnet en Tænketank, hvor voksne kan starte på 9. klasse året rundt - med lærerstøtte. De arbejder i et særligt indrettet lokale med egne individuelle uddannelsesplaner og får hjælp af to lærere, som hele tiden er til stede. Undervisningsmaterialerne er udviklet til individuelt arbejde, så kursisterne hele tiden ved, hvor langt de er og hvilke opgaver, de skal arbejde med.

Udvikle tilbud med afsæt i nyeste erfaringer

Samlet set ser vi på KVUC derfor meget frem til en dialog om, hvordan vi med afsæt i vores erfaringer i de senere år kan udvikle og forbedre kvaliteten af de forberedende tilbud til unge med faglige, sociale eller personlige udfordringer.

Yderligere oplysninger, kontakt via kommunikationschef Søren Jensen, KVUC, tlf. 30104197, [email protected]

Mest Læste

Annonce