Voksne københavnere får de højeste hf-karakterer i Danmark

Velfærd

15/03/2016 16:30

KVUC

Fem år efter folkeskolen er 30% ikke kommet videre i uddannelse. Men nye tal viser, at hf’ere fra Københavns Voksenuddannelse får de højeste karakterer blandt alle voksenuddannelsescentre, og at 48% fortsætter på en lang videregående uddannelse.

De nyeste opgørelser over eksamensresultater på de danske gymnasieuddannelser fra UNI-C - Styrelsen for It og Læring dokumenterer, at KVUC hjælper mange unge voksne videre.

KVUC havde i 2015 omkring 8000 hf-kursister indskrevet. UNI-C’s opgørelse viser, at KVUC’ernes karaktergennemsnit i 2015 på 7,5 var det højeste blandt alle Danmarks voksenuddannelsescentre (VUC’er).

Mere fra KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

Vigtigt at hf giver adgang til alle videregående uddannelser

KVUC har opgjort, at hele 48% af hf-dimittenderne fra KVUC fortsætter på en lang videregående uddannelse.

”Tallene dokumenterer, hvor vigtigt det er, at hf fortsat skal være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Det er vigtigt ikke at lukke muligheder for de unge”, siger KVUC’s vicerektor Anita Lindquist Henriksen.

KVUC lægger stor vægt på at udvikle en meget fleksibel hf. En hf-uddannelse kan således tages både som fuld eller delvis fjernundervisning, på faste 2-årige hold eller som enkeltfag. 

Hf skal designes til den enkeltes livssituation

”Vi uddanner mange unge voksne, som er på meget forskellige steder i deres liv, og derfor skal vi kunne tilbyde hf-forløb, der kan designes til lige præcis deres livssituation, pointerer Anita Lindquist Henriksen.

Og det er der brug for. Undersøgelser har vist, at fem år efter folkeskolen er 30% af de unge ikke kommet videre i uddannelsessystemet. For mange af dem er hf det naturlige skridt videre, uanset hvad målet er videre frem.

Hf løfter unge voksne mere end nogen anden ungdomsuddannelse

”Der er ingen tvivl om, at hf også har en social profil. Flere undersøgelser viser, at hf er den gymnasiale uddannelse, der løfter unge voksne med en uddannelsesfremmed baggrund mest – og det mere end nogen anden ungdomsuddannelse, siger Anita Lindquist Henriksen.

Som et eksempel oplever KVUC’s hf fjernundervisning en stor vækst i disse år. Her ses det, at omkring halvdelen af kursisterne tidligere er faldet fra typisk et stx-uddannelse eller et andet hf forløb, men at de via fjernundervisningen typisk klarer sig godt og får karakterer på niveau med eller over kursisterne på de almindelige hold.

Seks unge voksne der er kommet et vigtigt skridt videre gennem deres hf på KVUC:

  1. Pakistanske Habiba troede ikke, hun duede til noget som helst. Habiba havde aldrig gået i andet end koranskole, da hun i 2006 kom til Danmark. Her gennemførte hun den danske grundskole og hf på syv år. I dag læser hun økonomi på Copenhagen Business Academy. 
  2. Balletdanser sikrer fremtiden med en hf. Stephanies karriere som balletdanser er kort. Når hun er 40, er det slut. Derfor læser hun hf som fjernundervisning, mens hun arbejder på Det Kongelige Teater. Så kan jeg nå at starte en helt ny karriere til den tid, fortæller hun. 
  3. Elektriker tvunget til at skifte fag - drømmer nu om statskundskab. Finanskrise og dårlig ryg tvang Casper væk fra sit job som elektriker.  Nu drømmer han om at uddanne sig videre og er glad for, at han ikke sidder sammen med 16-17 årige på en gymnasieuddannelse. 
  4. Barn af ghetteo vil hjælpe andre som socialrådgiver. Som barn af en ghetto ved Michelle, hvordan det er ”at være et nederlag”. Derfor vil hun gerne hjælpe andre i et job som socialrådgiver nu, hvor hun er færdig med sin hf på KVUC. 
  5. Droppede ud af gymnasiet to gange – og vil nu være lærer.  Da Carsten droppede ud af gymnasiet for anden gang, var han sikker på, han aldrig ville få sin hue. Efter at have arbejdet i en årrække i et bowlingcenter fik han sidste år sin blå hf-hue og læser nu til lærer. 
  6. Drømme vandt over misbrug – læser nu psykologi. Som stofmisbruger kunne Martin ikke mærke livet. Hans drømme druknede i de mere end 40 piller, han spiste hver dag. I 2015 gennemførte han hf med et snit på 11,5. I dag er stofferne byttet ud med drømmen om en fremtid som psykolog. 

 

Mest Læste

Annonce