Medicinhåndteringen på bo- og opholdssteder er på vej frem

Sundhed

14/10/2018 21:00

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Medicinhåndtering på landets bo- og opholdssteder er på vej frem efter området sidste år blev underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men dokumentation og instrukser skal forbedres. Det mener LOS– Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op

Siden 2017 har alle bo- og opholdssteder skullet være registeret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og underlagt styrelsens tilsyn. Det betyder, at mange små og store bo- og opholdssteder skal indføre helt nye procedurer for patientforløb, journalføring og medicinhåndteringen.  I ”Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 vedr. bosteder” fremgår det, at 28 procent af de bo- og opholdsstederne, der har fået tilsyn siden 2017, har fået påbud. Kun ved ét af de 132 tilsyn er der fundet ”kritiske problemer”.

Men udviklingen går nu den rette vej, mener Charlotte Hjort, der er kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed og ansvarlig for tilsynet med landets bo- og opholdssteder.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

”Vi kan på vores tilsyn i 2018 mærke, at det går bedre på området. Stederne gør jo et fantastisk stykke pædagogisk arbejde, men der har manglet fokus på det sundhedsfaglige. Men vi kan se, at det er på vej frem nu. Der er en større viden på området, og man har nu i højere grad end tidligere forsøgt at sætte sig ind i målepunkterne for tilsynet,” siger Charlotte Hjort.

Stort engagement
LOS-direktør Michael Graatang oplever da også et stort engagement på bo- og opholdsstederne i at få kravene implementeret, men de mange dokumentationskrav kræver tid og uddannelse af personalet.

”Det, bo- og opholdsstederne er i gang med, svarer nogenlunde til, at man presser hele Rigshospitalets processer ned i hvert enkelt bo- og opholdssted. Så det tager noget tid, men vi er godt i gang, og det har vi været længe. Vi har været med fra starten, vi er i tæt dialog med tilsynet og har højt fokus på uddannelse og efteruddannelse. Vi har f.eks. flere hundrede igennem vores medicinhåndteringskurser, som generelt er overbookede. Vi gør alt for at føre den nye lovgivning ud i praksis,” siger Michael Graatang, der understreger, at sikkerheden generelt er god.

Hanne Juhl Pedersen har indtil sidste år været ansat ni år som oversygeplejerske ved Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor hun blandt andet udførte tilsyn på plejehjem samt bo- og opholdssteder. Siden har hun via sit konsulentfirma tilbudt rådgivning og undervisning til bo- og opholdssteder om relevante emner indenfor Sundhedsloven, herunder krav til instrukser, journalføring og medicinhåndtering. Også hun har bemærket, at udviklingen går den rigtige vej.

”Jeg har igennem det sidste lille år besøgt cirka 60 bo- og opholdssteder - flere af dem mere end én gang. Det billede som tegnes i den erfaringsopgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, svarer overordnet overens med mine erfaringer. Det er dog min oplevelse, at de manglende skriftlige instrukser i mange tilfælde har været erstattet af kendte mundtlige aftaler og dermed ikke har medført patientrisici,” siger hun og fortsætter:

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

”Det har været gennemgående, at man ikke har været bekendt med alle kravene til korrekt journalføring. Den sundhedsfaglige dokumentation, som for eksempel en beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer, har ofte ikke været beskrevet, og det er vigtigt, når man for eksempel i en periode skal observere, om der har været effekt af ny ordineret medicin. Jeg er kun få gange stødt på eksempler, hvor dette har medført risici for patientsikkerheden, idet personalet oftest har kunnet redegøre for - eller kunnet finde de relevante oplysninger,” siger Hanne Juhl Pedersen.

Fortsat fokus
Ifølge Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed vil styrelsens fokus på området fortsætte de kommende år.

”Det handler ikke om, at bostederne skal være små hospitaler, men der skal være en viden om det sundhedsfaglige. Og har man ikke den viden, må man søge rådgivning. Vi fortsætter derfor også i 2019 med at have fokus på dette område,” siger Charlotte Hjort.

Det fokus glæder LOS-direktør Michael Graatang.

”En fejl er en for meget. Det her er et vigtigt område, hvor vi skal blive bedre i hele branchen. Vi i LOS har taget opgaven på os, og bo- og opholdsstederne har taget opgaven på sig, og derfor er det rart at høre, at det kan mærkes,” siger Michael Graatang.

 

 

Mest Læste

Annonce