Tilsynsreformen - hvordan gik det første år

Velfærd

04/03/2015

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Forventningerne til Tilsynsreformen blandt både private og offentlige sociale tilbud var stor, da den trådte i kraft 1. januar 2014. Nu har de nye socialtilsyn fungeret et år, og hvordan er det så gået.

LOS har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer, der viser, at forventningerne til reformen er indfriet et langt stykke ad vejen, men at der efter et år stadig er udfordringer.

Et flertal af medlemmerne har i løbet af året givet udtryk for at de har haft en god oplevelse med socialtilsynet, men der har været undtagelser. I besvarelserne i undersøgelsen vurderer 59 % af medlemmerne at socialtilsynet enten i meget høj grad eller i høj grad, har levet op til forventningerne, mens 15 % vurderer, at socialtilsynene kun i lav grad eller meget lav grad har levet op til forventningerne. I undersøgelsen scorer socialtilsynene samlet set 2,5, på en skala, hvor 1 = I meget høj grad og 5= I meget lav grad, hvilket svarer til en vurdering midt mellem ”I middel grad” og ”I høj grad”.

Selv om undersøgelsen viser, at de nye socialtilsyn i overvejende grad vurderes positivt af tilbuddene, er der også i undersøgelsen og i årets løb fremført kritik af socialtilsynene på en række punkter. En del af kritikpunkterne har fokus på det, der kan kaldes et asymmetrisk magtforhold mellem tilbuddene og tilsynet.

Enkelte klagepunkter kommer fra tilbud, der har oplevet arrogance og nedladenhed hos tilsynsmyndigheden. Tilfælde af manglende overblik med meget korte svarfrister - også i situationer, hvor socialtilsynet selv har været langsommelige, eller tidligere har fået tilsendt det krævede materiale. Desuden i nogle tilfælde rigiditet i vurderingen af tilbuddenes kompetencer, ligesom der påpeges manglende rådgivning i situationer, hvor tilsynet stiller krav om ændringer. Det er efter LOS’ mening ikke nok at sige til ledelsen af et socialt tilbud, at ”det er jeres ansvar som ledelse (af det konkrete tilbud) at komme med en bedre løsning”. Socialtilsynene blev med loven forpligtet til dialog og støtte - ikke til at lave gættekonkurrencer!

Et væsentligt kritikpunkt er, at der her mere end et år efter at loven om socialtilsyn er trådt i kraft, endnu ikke er udsendt en vejledning til bekendtgørelsen om lov om socialtilsyn. En vejledning, der i mere end et halvt år har været ”lige på trapperne”. Rygterne siger, at årsagen er uenighed mellem ministeriet og KL, men hvis det er rigtigt, er det vel ikke rimeligt, at det kan forsinke vejledningen så meget.

Tilbudsportalen har udgjort et andet væsentligt problem ifølge undersøgelsen, som er baseret på svar fra 180 af LOS’ medlemmer. Her har der været en massiv kritik, ikke mindst af tekniske problemer gennem en stor del af 2014, som har betydet, at en række tilbud simpelt hen ikke fremgik af Tilbudsportalen. En del af problemerne skyldtes, at man skiftede version af Tilbudsportalen i 2014, men at tilbuddene først kunne fremstå med alle oplysninger opdateret, når socialtilsynet havde uploadet en tilsynsrapport, hvilket for mange tilbud først er sket i slutningen af 2014.

Andre IT-problemer har medvirket til en ofte meget lang responstid og ventetid på tilsynsrapporterne efter tilsynsbesøg på tilbuddene i forbindelse med re-godkendelse. Her har hvert fjerde opholdssted oplevet en ventetid på mere end et halvt år, hvilket i praksis betyder, at de pågældende steder ikke har haft adgang til den markedsplads, som Tilbudsportalen gerne skulle udgøre.

Det har i første omgang været et stort problem for brugerne, der ikke har haft adgang til de tilbud, der rent faktisk foreligger, men det har været et problem for tilbuddene, når de på grund af enten tekniske problemer eller langsommelighed i sagsbehandlingen simpelt hen røg ud af systemet over lang tid og derfor fik problemer med at få nye henvendelser fra kommunerne.

LOS er stillet i udsigt, at problemerne er løst her i 2015, hvilket vi selvfølgelig er glade for, men vi vil fortsat følge udviklingen nøje.

Undersøgelsen viser, at der bestemt er plads til forbedringer, men overordnet er det glædeligt, at forventningerne til Tilsynsreformen et langt stykke ad vejen er indfriet, og at tilfredsheden med de nye centrale socialtilsyn trods alt er så udtalt, som denne undersøgelse dokumenterer. Det viser, at løsningen med centrale og fagligt bedre funderede tilsyn er rigtig og gavnlig for hele området.

Mest Læste

Annonce