Velfærdens 3. vej: Non-profit-organisationer løfter velfærd

Velfærd

13/06/2018 10:08

Hans Meier Andersen

Civilsamfundet er et af tidens ”hotte” begreber. Kommunerne har i flere år arbejdet med strategier for frivillighed og civilsamfund - i oktober 2017 udkom regeringen så med en civilsamfundsstrategi, men hvad kan kræfterne udenfor stat og marked?
Diskussionen der er afgørende for det danske velfærdssamfunds udvikling og fremtid, er hvordan vi sikrer plads til private initiativer i civilsamfundet i lige så høj grad som privatisering og konkurrenceudsættelse har fyldt i landets aviser. Og hvordan bør det foregå, så civilsamfundet reelt er til gavn for samfundet?   Stat over samfund   Mariehjemmene repræsenterer virksomhedselementet i civilsamfundet, den del, der tit og ofte omtales som ’non-profit’. Vi repræsenterer roden, som dansk velfærd udsprang fra, før vi fik en gennemsystematiseret velfærdsstat. Der er stadig brug for mere innovativ samfundstænkning end statstænkning, og her repræsenterer civilsamfundet og Mariehjemmene en gylden middelvej. Derfor er vi en del af OPS Scenen på dette års Folkemøde i Allinge. Her er vores mål at styrke kendskabet til ’Velfærdens 3. vej’ i Danmark og non-profit-organisationernes rolle i velfærdssamfundet.   Non-profit i velfærden   I konkurrencestaten er det blevet populært at kopiere elementer fra den private sektor. Det har vi ingen problemer med, så længe det giver mening i forhold til vores formål som non-profit organisation. Men hvad er så lige ’non-profit’?  
  • Non-profit-organisationer er til for mennesker med særlige behov
  • Non-profit-organisationer er skabt af engagerede ildsjæle og iværksættere. Når de ser mennesker med særlige behov, kommer de med nye løsninger
  • Non-for profit-organisationer har kort vej fra tanke til handling
  • Non-profit-organisationer fremmer det lokale engagement
  • Non-profit-organisationer gør overskud til forbedringer af omsorg og ydelser i fremtiden
  • Non-profit-organisationer yder direkte, individuel omsorg for medmennesker

Velfærden fødes med en idé

Cecilie Marie er et bofællesskab for 20 unge voksne med varige funktionsnedsættelser (f.eks. cerebral parese, udviklingshæmning, hjerneskader). Initiativet til Cecilie Marie kommer fra en kreds af forældre på Midtsjælland. De har alle et barn med et handicap, der betyder, at de ikke vil kunne leve et selvstændigt ungdomsliv hjemmefra. De havde derfor en drøm om at skabe et trygt og udviklende ’hjem væk fra deres barndomshjem’ for deres unge og voksne børn. Det havde Mariehjemmene været med til at skabe i Slangerup nogle år tidligere for unge med multiple handicap - Lykke Marie.

En af disse forældre var Pia Holm. Hun arbejder til daglig på Specialskolen Bramsnæsvig i Kirke Hyllinge. Efter få møder blev hun del af en nystiftet bestyrelse, der i samarbejde med Mariehjemmenes konsulenter gik konkret i gang med at finde finansiering, få skrevet koncept og politikker samt samle flere interesserede, kommende beboere. Fire år senere kan hendes søn Emil i næste måned flytte ind i det nybyggede bofællesskab i Hvalsø. Pia Holm vil du også kunne møde på Folkemødet til debatten om ’Velfærdens 3. Vej’!  

Mest Læste

Annonce