Ledelseskommission får enormt ansvar: Lad os få offentlig ledelse anerkendt

Ledelse

01/2/17 6:08

Nick Allentoft

De seneste år er rigtig mange ledere også blevet en del af det overordnede ledelsesmæssige ”maskinrum” samtidig med at mange stadig skal søge tilladelse til at udføre væsentlige ledelsesopgaver. Dygtige offentlige ledere kan meget mere end bare at stå i spidsen for udgiftstunge, specialiserede ydelser. Lad os få anerkendt offentlig ledelse, skriver direktør Bo Mollerup fra Socialt Lederforum.
  Nutidens offentlige ledere tager ansvar. For personale, specialiserede ydelser og udlagt økonomi – men i høj grad også for overordnede kommunale/regionale sammenhænge. 

Ledelseskommisionen kommer til at favne bredt. Hos Socialt Lederforum forventer at blive inddraget og hørt, når ledelseskommissionen går igang, så derfor er her nogle vigtige opmærksomhedspunkter.

Ingen endegyldige sandheder Offentlig ledelse vil i sagens natur altid være påvirket af omskiftelige politik- og samfundsforhold. Derfor vil det ikke give nogen mening at stræbe efter endegyldige sandheder i forhold til ledelse. Et mål for kommisionsarbejdet bør være at identificere en overordnet ledelsesprofil, brugbare ledelsestilgange og en skabe tydelig beskrivelse af den kompleksitet der er forbundet med offentlig ledelse. Lad os venligst undgå flere "NPM agtige” afkrydningsskemaer i forhold til ønskede lederkvalifikationer.   Vær klar på proportionerne Der skal være proportionalitet i de krav, som offentlige ledere mødes med.  Og der skal være mening med galskaben. Blandt Socialt Lederforums medlemmer er der eksempler på erfarne ledere, der har udlagt ansvar i forhold til flere hundrede ansatte, varetager specialiserede ydelser for hundredevis af borgere og er overordnet ansvarlige for en større bygningsmasse. Samtidig skal de søge godkendelse af hverdagsindkøb tæt på bagatelgrænsen i kommunens indkøbsafdeling.     Offentlig ledelse er en særlig disciplin Offentlig ledelse er en helt særlig ledelsesdisciplin. Dem der ved mest om offentlig ledelse på godt og ondt er offentlige ledere. Derfor er det vigtigt at huske at inddrage praksis, når kommisionsarbejdet går igang. Det kunne være en opgave for ledelseskommisionen at finde frem til bemærkelsesværdige og særlige ledelsesindsatser indenfor den offentlige sektor. For på den måde at kunne identificere og senere præsentere det gode eksempel. Her bidrager Socialt Lederforum gerne.   Offentlige ledere kan noget særligt Motivation bør være et særligt fokusområde, når vi taler offentlig ledelse. Hvad er det lige, der får mennesker til at gøre det, som deres ledere godt vil have dem til? I store dele af den private sektor, er det forholdsvis nemt at få øje på tydelige motivationsfaktorer. Forskellige former for belønninger og bonusser, der ofte repræsenterer en væsentlig værdi. Frihed til opgaven og klare mål er eksempler.
  Men hvad er det, der får medarbejdere i den offentlige sektor til at gå samme vej som lederen, og til at gøre det som lederen godt vil have, uden udsigt til andet end et skulderklap og et keramikkrus med kommunens logo på?   De dygtige offentlige ledere kan noget særligt i forhold til at præstere og skabe motivation på arbejdspladsen. Lad os få det synliggjort.     Mere frihed til opgaven Pragmatik og fleksibilitet er indiskutable faktorer, når ledelse, privat såvel som offentlig, skal udfoldes. Udover at offentlige ledere skal være i stand til at tænke og handle selv, bør de også være tildelt et kompetencemæssigt mandat, der muliggør dette. Nogle kendetegn ved dygtige offentlig ledere er eksempelvis højt uddannelsesniveau, loyalitet, dyb økonomisk indsigt, politisk tæft, ordentlighed og troværdighed. Det vil være kontraproduktivt for alle involverede parter ikke at give disse ledere en udstrakt grad af frihed i forhold til udfoldelse af lederopgaven.     Den tredie faktor Fremtidens offentlige ledere skal - udover at være veluddannede, robuste og modige - være i stand til at kommunikere og udøve ledelse på flere niveauer. Altså kunne lede såvel “opad” som “nedad” – men i høj grad også i forhold til den tredie faktor, når vi taler offentlig ledelse: Borgerne og det politiske niveau.   Med den bebudede ledelseskommission håber og forventer Socialt Lederforum, at den fremtidige kurs for offentlig ledelse/ledelse af velfærd for alvor bliver sat.   

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce