Er omsorg for handicappede ikke en del af dansk kernevelfærd?

Politik

27/11/2015 09:45

Frands Havaleschka

Handicapområdet har allerede over de seneste år lagt ryg til besparelser på 1,7 milliarder kroner. Yderligere besparelser vil gøre en i forvejen uacceptabel situation dybt kaotisk.
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti landede i sidste uge en finanslovsaftale for 2016.   Aftalen indebærer blandt andet, at der tilføres 2,4 milliarder kroner til sundhedsområdet med fokus på ældreområdet og yderligere en milliard kroner, som skal sikre en værdig ældrepleje.

En væsentlig del af finansieringen af disse løft på sundheds- og ældreområdet kommer fra det omprioriteringsbidrag, som kommunerne blev tvunget til at aflevere til staten ved økonomiaftalen mellem KL og finansministeren i sommer. Frem til 2019 reduceres den kommunale serviceramme med i alt syv milliarder kroner.

Læs mere fra Spastikerforeningen her

Spastikerforeningen betvivler ikke, at både sundheds- og ældreområdet kan have behov for et serviceløft. Men det er dybt beskæmmende, at regeringen og dets støttepartier vælger at finansiere en stor del af det løft ved hjælp af besparelser, som rammer handicapområdet hårdt.   Formanden for KL, Martin Damm, lægger i en kommentar til finanslovsaftalen ikke skjul på, at finansloven og omprioriteringsbidraget vil komme til at koste på kommunernes borgernære service – herunder handicapområdet:   ”Jeg må sige helt klart og tydeligt, at omprioriteringsbidraget vil betyde hårde besparelser på de kommunale serviceområder. Det kan ikke undgå at ramme kernevelfærden i form af blandt andet daginstitutioner, skoler og socialområdet.” (Martin Damm på KL’s hjemmeside).   Handicapområdet har allerede over de seneste år lagt ryg til besparelser på 1,7 milliarder kroner. Yderligere besparelser vil gøre en i forvejen uacceptabel situation dybt kaotisk med endnu dårligere sagsbehandling, endnu flere urigtige og ulovlige afgørelser og en endnu dybere tillidskrise mellem borgere og systemet.   Danmark var engang et samfund, som stolt og selvfølgeligt støttede de mennesker, hvis skæbne er, at de på lange strækninger – på grund af et handicap - har behov for massiv hjælp for at kunne leve en værdig tilværelse.   Men hvor er værdighedspakken til de mennesker? Er omsorg for mennesker med spastisk lammelse og andre handicap ikke længere en del af dansk kernevelfærd?

Mest Læste

Annonce