Tilliden mellem handicappede borgere og kommunen skal genoprettes

Politik

27/02/2015 09:00

Frands Havaleschka

Efter en byge af kritiske høringssvar trak socialminister Manu Sareen en reform af servicelovens regler for voksne med handicap tilbage. En reform der ville give et forringet serviceniveau og en forringet retssikkerhed.

Spastikerforeningen vil gerne kvittere for ministerens vilje til at lytte og tage kritikken alvorlig. Det var en klog beslutning at trække forslaget.

Men det var ikke en beslutning, som vagte lige stor begejstring alle steder. Kommunernes Landsforening (KL), som i virkeligheden orkestrerede indholdet i lovforslaget, har ikke overraskende kritiseret ministerens tilbagetog.

”Jeg er ked af, at det bliver sådan en stereotyp fortælling om kommunerne, hvor handicaporganisationerne ofte taler om kommunerne som et ondt væsen fra en fjern planet”, sagde Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg.

Men de voldsomme reaktioner på lovforslaget handler ikke om, at handicaporganisationerne dæmoniserer kommunerne. Det handler desværre om noget langt mere alvorligt. Det handler om mistillid mellem handicappede borgere og kommunen som myndighed.

Ligeværdighed mellem borgeren og myndigheden

Kritikken bunder i vores medlemmers erfaring af, at alt der kan tolkes til ugunst for borgeren også bliver det. De fleste politikere ville formentlig få et chok, hvis de så, hvilke absurditeter og uhyrligheder vores rådgivere må bakse med på medlemmernes vegne.

Kritikken gælder heldigvis ikke alle kommuner, og mange gør det godt. Men de negative erfaringer bliver flere og flere. Og så længe det er den virkelighed, vi som organisation oplever og må handle ud fra, så vil vi se reaktioner som det, vi har oplevet med kritikken af servicelovændringen.

Derfor er eneste vej frem initiativer, som kan være med til at understøtte og styrke tilliden mellem den handicappede borger og kommunen. En del af den øvelse er, at kommunerne må acceptere strammere og mere udbyggede retssikkerhedsgarantier til borgerne.

Det handler for eksempel om øget intern juridisk kontrol, som sikrer, at kommunen træffer de rigtige afgørelser første gang, bedre ankemuligheder for borgerne og så må kommunerne acceptere mærkbare sanktioner, hvis de ikke efterlever ankeafgørelser.

Kommunerne og KL er nødt til – i konkrete handlinger - at demonstrere, at de ikke har en skjult dagsorden, at de vil ligeværdighed mellem borgeren og myndigheden. Kun af den vej kan vi genoprette den helt nødvendige tillid mellem borger og den kommunale myndighed.

Mest Læste

Annonce