Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nationalbanken melder ud: Vi får nye penge, og denne seddel forsvinder

Penge og økonomi

30/11/2023 10:15

J. Bøgen

Så gælder det om at få vekslet sine gamle sedler inden deadline!

Der er fortsat brug for kontanter i Danmark – også i fremtiden. Derfor vil Nationalbanken udvikle en ny seddelserie. Det er planen at lancere de nye sedler i 2028-29.

"For at sikre, at kontanter også fremover er et sikkert og effektivt betalingsmiddel, må pengesedlernes udformning og sikkerhedselementer være på forkant med den teknologiske udvikling. Det er det, vi vil sikre med en ny seddelserie, og det er helt i tråd med, at der historisk er blevet udviklet nye serier, i takt med at teknologien har udviklet sig," siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Forud for udstedelsen af den nye seddelserie har Nationalbanken i fælles forståelse med erhvervsministeren besluttet at udfase alle ældre pengesedler udstedt før 2009.

Kan stadig bruge sedler fra 1944

Tidligere har der i Danmark ikke været praksis for, at ældre sedler er blevet ugyldige, i takt med at nye er kommet til. Det betyder, at gamle sedler helt tilbage til 1944 stadig er gyldige betalingsmidler i dag.

I praksis kan det dog være vanskeligt for borgere at benytte sedlerne som betalingsmiddel, da bl.a. butikspersonale ofte ikke er trygge ved at tage imod sedler, som de ikke genkender, ligesom nogle ældre sedler heller ikke kan indskydes i kontantautomaterne.

"De gamle sedler er vanskelige at håndtere for detailhandlen og for bankerne, fordi sedlerne ikke lever op til nutidens standarder. Derfor har vi besluttet, at det er mest hensigtsmæssigt at tage de gamle sedler ud af cirkulation. Når den nye seddelserie sendes på gaden i 2028-29, vil også den nuværende serie med broer og oldtidsfund blive udfaset efter en periode, så vi kun har én gyldig seddelserie," siger Christian Kettel Thomsen.

Som borger har man god tid til at indlevere de gamle sedler, da de først bliver ugyldige som betalingsmiddel i Danmark efter 31. maj 2025.

Du har god tid

Nationalbanken har i fælles forståelse med erhvervsministeren også besluttet, at den nye seddelserie ikke kommer til at indeholde en 1000-kroneseddel. Derfor udgår 1000-kronesedlen også som gyldigt betalingsmiddel efter 31. maj 2025.

Kontanter anvendes i dag til ca. 10 procent af betalingerne i fysiske butikker, og 90 procent af alle betalinger med kontanter i butikkerne er på under 500 kr. Hvidvaskreglerne forbyder samtidig større kontante betalinger. 1000-kronesedlen er derfor ikke vigtig for borgernes mulighed for at bruge kontanter til betalinger.

Samtidig vurderer bl.a. politiet, at 1000-kronesedlen i højere grad end andre sedler anvendes i forbindelse med økonomisk kriminalitet af forskellig karakter.

Regeringen har i den forbindelse oplyst, at den vil fremsætte lovforslag om at nedsætte kontantgrænsen fra de nuværende 20.000 kr. til 15.000 kr.

"Med danskernes ændrede betalingsvaner er der ikke længere brug for 1000-kronesedlen, og i praksis kan den endda være svær at anvende til betalinger. Og så lytter vi naturligvis også til de bekymringer og ønsker, der er fra politiet, den finansielle sektor og detailhandlen i forhold til 1000-kronesedlen," siger Christian Kettel Thomsen.

Frem til og med 31. maj 2025 kan 1000-kronesedlen fortsat anvendes i butikkerne eller indsættes i pengeautomater og egen bank i overensstemmelse med reglerne for hvidvask.

Grænland og Færøerne

I Grønland anvendes samme seddelserier som i Danmark. Når ældre danske pengesedler og den nuværende 1000-kroneseddel bliver ugyldige efter 31. maj 2025, bliver disse pengesedler således også ugyldige i Grønland.

Færøerne har deres egne pengesedler, som har samme værdi og format som de danske pengesedler. Initiativerne for danske pengesedler gør ikke de færøske seddelserier ugyldige. Regeringen er i dialog med de færøske myndigheder, om der også skal ske en indkaldelse af den færøske 1000-kroneseddel og de ældre færøske sedler.

Nationalbanken sætter næste år gang i en informationskampagne til borgerne i samarbejde med relevante interesseorganisationer, ligesom befolkningen vil blive inddraget i temaer og motiver for de nye danske pengesedler.

Mest Læste

Annonce