Pernille Vermund (LA) er blandt debattørerne. Pressefoto.
Pernille Vermund (LA) er blandt debattørerne. Pressefoto.

Debat: Kan vi sikre bedre sundhed til ældre borgere?

Politik

11/06/2024 06:11

J. Bøgen

Dansk Sundhedssikring annoncerer sin debut på Folkemødet 2024 med to debatter, der sætter fokus på at sikre fremtidens sundhedssektor, så ressourcerne slår til i et system, der er presset af stor efterspørgsel.

Formår vi som samfund at mindske overbehandling i sundhedssystemet, kan det frigøre nødvendige ressourcer i en presset sektor.

Og formår vi samtidig at sikre de ældre generationers sundhed bedre i et tættere privat-offentligt samarbejde, vil det også kunne aflaste sundhedssystemet.

Netop de to emner inviterer forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring til debat om på sin første deltagelse på årets Folkemøde på Bornholm fredag og lørdag i denne uge, hvor blandt andre Pernille Vermund (LA) og Lea Wermelin (S) deltager i selskabets debatter. 

"Vi er meget begejstrede for at deltage på Folkemødet og ser frem til at bidrage til debatten, som sætter fokus på det, som vi kan gøre bedre i sundhedssystemet i et samarbejde mellem det private og det offentlige sundhedsvæsen," siger Kent Jensen, CEO for Dansk Sundhedssikring, der med sine godt 600.000 kunder er Danmarks største leverandør af sundhedsforsikringer

"Som en central privat aktør i sundhedssektoren er det vores ansvar at præge fremtidens sundhedsvæsen og sikre, at patienterne får de bedste vilkår for at styrke deres sundhed med et mix af ydelser fra både den private og den offentlige del af sundhedsvæsenet," siger han.

Derfor sætter Dansk Sundhedssikring fokus på især to områder, hvor Dansk Sundhedssikring mener, at der er stort potentiale for at forbedre både tilbuddet til patienter og borgere ved at  bruge ressourcerne mere optimalt og mindske det store pres på det danske sundhedssystem.

Stands overbehandling

Den ene debat kommer til at handle om overbehandling i sundhedssystemet. Robusthedskommissionen melder i sin rapport om, at 20 procent af aktiviteten i sundhedsvæsenet er unødvendig.

Vi danskere har aldrig fået så meget behandling som nu – og samtidig forringes vores fysiske og mentale helbred ifølge de nationale sundhedsprofiler.

Landets førende forskere melder, at der er brug for en helt anden tilgang. Samtidig kan sundhedsforsikringer, snarere end at være en del af problemet, være en del af løsningen.

For mindre overbehandling vil gavne samfundet som helhed.

Et sundere seniorliv

Den anden debat omhandler, hvordan vi som samfund håndterer den store efterspørgsel på sundhedsydelser, som er opstået i halen på en voksende gruppe af ældre i befolkningen.

Et langt tættere samarbejde mellem det private og det offentlig vil her kunne aflaste et presset offentligt sundhedssystem i langt højere grad til fordel for den ældre befolkning, så de kan fortsætte det gode liv også i pensionstilværelsen.

I denne debat deltager blandt andre også Pernille Vermund (LA) og Lea Wermelin (S).  

Mest Læste

Annonce