DI-direktør efterlyser nye regler for konsortier: Udbud kan indeholde ulovlige opfordringer

Politik

30/05/2017 10:00

Chefkonsulent

Indkøbere kan i udbud komme til at opfordre til konsortier, der reelt er ulovlige. Derfor er der brug for nye regler, skriver DI-direktør Henriette Søltoft.

I godt to år har DI Rådgiverne arbejdet for en ændring, så danske virksomheder – og særligt rådgivervirksomhederne – ikke risikerer at blive skubbet ud i ulovlige konsortiedannelser, når de giver bud på offentlige opgaver. 

Når danske virksomheder skal afgive bud på offentlige opgaver, er der flere eksempler på, at de offentlige indkøbere opfordrer dem til at indgå konsortier, hvor flere virksomheder går sammen om at løse de stadig mere komplekse udbud. Bøvlet er bare, at der er usikkerhed om sådanne konsortier vurderes som ulovlige efter konkurrencereglerne.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- Det sætter virksomhederne i en uholdbar situation, hvor de kan vælge mellem at undlade at byde på opgaver eller indgå i måske ulovlige konsortier, hvor de i sidste ende kan risikere fængselsstraf, forklarer branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne.

Derfor har hun siden efteråret 2015 gennem avisartikler, via breve og møder med erhvervsministeren og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejdet for, at der bliver fundet en politisk løsning. Den skal blandt andet indeholde klare retningslinjer til offentlige indkøbere, så de ikke risikerer at opfordre til ulovligheder.

- Vi har i samarbejde med vores medlemmer og med hjælp fra eksterne eksperter udarbejdet et katalog med konkrete forslag til løsninger. Med det som udgangspunkt har erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) skrevet til os, at han vil se på muligheden for at indføre en bagatelgrænse for konsortier. Det forlyder, at det bliver en præcisering af konkurrence­loven, der kommer på lovprogrammet til efteråret, siger Henriette Søltoft.

Læs også: Uklare konsortieregler frustrerer virksomheder

Rammer store som små

Erhvervsministeren lover også, at der bliver gennemført en særlig vejledningsindsats for at tydeliggøre, hvornår en virksomhed lovligt kan indgå i et konsortium, så for eksempel SMV’er ikke afholder sig fra at byde på offentlige opgaver.

- Der er stort behov for, at virksomhederne kan finde sammen om opgaverne. Mange af vores mindre rådgivermedlemmer er meget specialiserede, og når det offentlige udbyder opgaver, kan de enkelte virksomheder af den grund kun udføre dele af arbejdet. Derfor er der stort behov for at lette mulighederne for at indgå konsortier, siger branchedirektøren.

Hun påpeger, at også store rådgivervirksomheder i stigende grad får behov for at indgå i konsortier for at kunne løse opgaver.

- Både i Danmark og internationalt stiger kravene til tværfaglighed i udbud. Dermed stiger behovet også for, at der indgås samarbejder mellem for eksempel ingeniørvirksomheder, advokathuse og arkitekter. Derfor skal lovgivningen tilpasses, så det bliver så nemt og attraktivt som muligt for virksomhederne at gå sammen i konsortier, siger Henriette Søltoft.

Læs også: Udbudsklemme får minister til at indkalde til møde
 

Flere slag skal slås

Blandt andet derfor er kampen for bedre udbudsregler og -vejledninger ikke slut for DI Rådgiverne, selv om der er håb om forbedringer.

- Jo bedre vi bliver til det i Danmark, jo bedre stiller det også virksomhederne internationalt. De virksomheder, der kan dokumentere gode tværfaglige samarbejder, vil have bedre chancer for at opnå ordrer i udlandet, hvor rådgiverbranchen henter en voksende del af sin indtjening. Et effektivt hjemmemarked kan derfor være det, der danner afsæt for endnu større eksportsuccesser. Derfor vil vi også i de kommende år arbejde for at fremme mulighederne for konsortiedannelser, siger Henriette Søltoft. 

Anbefalinger om konsortier fra DI
De offentlige myndigheder bør ikke stille unødige krav til virksomhedernes omsætning ved udbud af en opgave, og vejledningerne om emnet bør præciseres.

Indfør en bagatelgrænse (”safe harbour”), så virksomhederne ved, hvornår de er på lovligt spor i forhold til at indgå konsortier.

Offentliggørelse af styrelsens uformelle vejledning om konsortier.

Bedre vejledning i forhold til hvornår man lovligt kan indgå i et konsortium. Vejledningen skal tage mere højde for den forretningsmæssige virkelighed, som virksomhederne befinder sig i.

Mest Læste

Annonce