Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Regeringens nye planer

Politik

27/5/21 10:15

LTT

Her er regeringens nye plan for uddannelses områderne. TV 2 er kommet i besiddelse af regeringens udspil om nye forslag til uddannelsesområdet. De præsenteres på et pressemøde i dag klokken 13. Det skriver TV 2.

Her er hovedelementerne i udspillet, ifølge TV 2:

Nye uddannelser uden for de store byer
Etablering af mindst 10 nye udbud af velfærdsuddannelser uden for landets største byer. Pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver karakteriseres typisk som velfærdsuddannelser. Derudover etablering af mindst 5 nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

Nye uddannelser i hele landet
Etablering af 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025. 

Nye uddannelsespladser
Etablering af op mod 1000 nye uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser uden for de store byer.

Udflytning af uddannelser
Udflytning af cirka 1300 uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser fra landets fire største byer.
Derudover udflytning af kunstneriske uddannelser. 30 studiepladser fra København til en ny musikuddannelse i Holstebro samt 30 pladser fra Den Danske Scenekunstskoles danseuddannelser fra København til Holstebro.

Loft over optag på uddannelser i de største byer
Begrænsning af antallet af studerende på videregående uddannelser i landets fire største byer. Gradvis reducering med op til 10 procent fra 2022/2023.

Flere penge til uddannelser uden for store byer
Indførelse af et regionalt taxameter, hvor taksterne differentieres og forhøjes med 5 procent for uddannelser uden for de store byer. For eksempel vil undervisningstaksten for en sygeplejerskestuderende stige med 3500 kroner årligt, hvis vedkommende læser uden for de fire største byer.
Derudover hæve det nuværende tilskud per udbudssted uden for de store byer fra 2 til 4 millioner kroner.

Spredning af soldater
Styrket uddannelsesudbud for menige soldater og øget anvendelse af uddannelsespakker fortrinsvis uden for de store byer.
Derudover 250 nye arbejdspladser i forbindelse med Arktis-kapacitetspakke og cyberreserve i væsentligt omfang uden for de store byer.

 

Annonce