2 nye styrelser i Finansministeriet

Finansministeriet ruster sig til fremtidens udfordringer og etablerer en ny Digitaliseringsstyrelse og en ny Moderniseringsstyrelse.

Digitaliseringsstyrelsen samler ekspertise fra IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen for at styrke digitaliseringen og den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen skal bidrage til, at strategierne føres ud i livet til gavn for borgerne, og at gevinsterne ved at bruge de nye digitale muligheder høstes.

Moderniseringsstyrelsen samler Økonomistyrelsens og Personalestyrelsens opgaver med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten. Det giver et stærkt afsæt til at frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i modernisering af de offentlige overenskomster, en bedre offentlig økonomistyring og i bedre ledelse.

Finansminister Bjarne Corydon kalder de nye styrelser et vigtigt skridt til at sikre en moderne offentlig sektor, der giver mest mulig værdi for samfundet og færrest mulige udgifter for skatteborgerne.

”Med de nye styrelser får vi målrettede institutioner til at fremme en effektiv offentlig sektor. Krisen betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at vi udnytter hver en krone bedst mulig og sikrer, at der er ressourcer til velfærden i de kommende år. Digitalisering, smidige arbejdstidsregler og bedre ledelse kan frigive meget betydelige ressourcer”, siger finansministeren.

Reorganiseringen betyder samtidig, at Finansministeriet lever op til regeringens målsætning om at fokusere ressourcerne på kerneopgaver og dermed levere en besparelse til statskassen. Samlet set frigiver reorganiseringen 100 mio. kr. over de næste 2 år.

Departementschef David Hellemann har fokus på, at reorganiseringen kommer hurtigt på plads.

”De nye styrelser skal på plads og fungere så hurtigt som muligt. Samtidig skal vi over de næste par år nedbringe antallet af årsværk. Den proces vil vi gå igennem i tæt samarbejde med chefer og medarbejdere og så skånsomt som muligt”, siger departementschefen.

En stor del af reduktionerne findes gennem målretning af indsatsen til kerneopgaverne samt ved at en række koncernfunktioner som HR, økonomi og service samles i en ny enhed i den nye Moderniseringsstyrelse.

Nuværende afdelingschef i Finansministeriet, Niels Gotfredsen, konstitueres som direktør i Moderniseringsstyrelsen.

Nuværende direktør i Økonomistyrelsen Charlotte Münter indtræder som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer