Dansk ekspertise inden for vedvarende energi folder sig ud i Kina

12 kontrakter underskrevet mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner om konkrete forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på vedvarende energi.

strong>

Det dansk-kinesiske samarbejde om vedvarende energi under Udenrigsministeriets Renewable Energy Development-program (RED) har nået endnu en milepæl. Der er underskrevet 12 kontrakter mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner om konkrete forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på vedvarende energi.

De 12 projekter støttes af en offentlig innovationspulje, som blev lanceret af handels- og investeringsministeren under sit besøg i Kina i foråret 2012. 

Projekterne spænder over aktiviteter indenfor offshore vind, biomasse og bioethanol, solceller, planlægning og integration af vedvarende energi. En lang række danske virksomheder og institutioner er involveret i arbejdet. Det gælder bl.a. universiteter, private virksomheder, Energinet.dk, Energistyrelsen m.fl. Hertil kommer deres kinesiske partnere. 

”Det dansk-kinesiske samarbejde om vedvarende energi hjælper med at udfylde et meget synligt behov for mere vedvarende energi i Kina. De seneste måneders smog-problemer i adskillige kinesiske byer vidner om nødvendigheden af radikale omstillinger. Samarbejdsprojekterne hjælper på fornem vis med at knytte tættere bånd mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner,” siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og fortsætter:

”Erfaringen viser, at selv begrænset offentlig støtte kan være afgørende for at igangsætte sådanne langsigtede strategiske samarbejder. Samtidig åbnes døre til et marked med enormt potentiale for grøn energiteknologi - et område, hvor Danmark bliver stærkere og stærkere positioneret i Kina. Samarbejdet med Kina på energiområdet har aldrig været tættere end nu, og det skaber unikke muligheder for danske virksomheder, som har Kina med i deres strategi.,” siger Pia Olsen Dyhr.

RED-programmet støtter også et nationalt VE-center i Beijing (China National Renewable Energy Centre, CNREC), som åbnede i februar 2012. Aktiviteterne under RED-programmet tager sigte på at bistå Kina med kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi, hvor Danmark har unik og efterspurgt ekspertise, som bl.a. er placeret i Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energistyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med CNREC, hvor Energistyrelsen på en række områder bistår med konkrete danske erfaringer inden for VE, 2050-scenarier mv.

”Jeg er stolt af den indsats, som Danmark yder i Kina i forbindelse med det nye center for vedvarende energi. Vores ekspertise er i dén grad efterspurgt. Jeg håber da også at kunne udvide vores energi- og klimapolitiske samarbejde yderligere med mine kinesiske kolleger, når jeg senere i år besøger Kina. De 12 nye dansk-kinesiske energipartnerskaber har også skabt grundlag for, at vi har etableret et samarbejde mellem det danske energiforskningsprogram EUDP og det kinesiske forsknings- og videnskabsministerium, MoST, om fælles energiforskningsprojekter, som lige nu er i udbud”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det nævnte samarbejde mellem EUDP og Kina tager sigte på udviklings- og demonstrationsprojekter inden for vind og smart grid, som bidrager til den grønne omstilling.  

Ministeriet for Klima, Bygning og Energi på DenOffentlige.dk Ministeriet for Klima, Bygning og Energi er nu blevet nedlagt efter valget og det nye Ministerium hedder nu Energi-, forsynings- og klimaministeriet. 
Aktivitet: Artikler: 60 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer