DTU ruster byggesektoren til fremtidens globale udfordringer

04/10/2012 15:03

Administrator

DTU Byg – Institut for Byggeri og Anlæg – styrker sin forskning og innovation ved etableringen af tværfaglige udviklingsområder, som i samarbejde med erhvervslivet skal ruste bygge-sektoren til den skærpede globale konkurrence og et mere bæredygtigt samfund.

DTU Byg har i løbet af det seneste år gennemført et paradigmeskifte, der ruster instituttet til at imødekomme samfundets behov for bæredygtige og ressourcebesparende teknologier og materialer. Dermed bryder instituttet med tidligere tiders mere selekterede forskningstraditioner, og ved at få instituttets mange fagområder og ekspertiser til at spille sammen, kan der opnås en betydelig større synergi-effekt.
Byggesektoren står foran flere udfordringer, vurderer Michael Havbro Faber, institutdirektør ved DTU Byg:
”Bygningsingeniører spiller en helt central rolle i udviklingen af et mere bæredygtigt samfund. Det bebyggede miljø danner grundlag for de funktioner og processer, der fører til økonomisk vækst og velfærd, samtidig er vores bygninger globalt set nogle af de største forbrugere af energi og materialer.
En fortsat markant stærk dansk position af byggesektoren i det globale marked er ikke en given faktor. Innovationskraften og ikke mindst konkurrencedygtigheden uden for Danmark og uden for EU er meget betydelig, og der skal nytænkning tilpå alle leder af det, der i dag betragtes som ”bedste praksis”, hvis vi fortsat ønsker at være konkurrencedygtige om 10 år. I tillæg til dette er der et markant behov for at branchen som sådan forholder sig til, hvorledes byggeindustrien kan og bør bevæge sig fremad og bidrage til bæredygtig samfundsudvikling.
DTU Byg er parat til at tage et medansvar for denne udfordring og har derfor forenet instituttets kræfter inden for forskning og innovation med andre institutter på tværs af DTU samt interessenter i industrien og offentlige myndigheder i en række tværfaglige udviklingsområder,” siger Michael Havbro Faber.
Tre udviklingsområder
Et første udviklingsområde er Solar Decathlon-projektet, hvor DTU Byg i samarbejde med en række erhvervsvirksomheder har designet og konstrueret det første plus-energihus, der producerer mere energi, end det forbruger med udgangspunkt i en række bæredygtige teknologier. Ved den nyligt afsluttede konkurrence i Madrid opnåede Solar Decathlon-projektet en første-medalje inden for en af de vigtigste discipliner, nemlig solenergi-integrationskonceptet. Det er allerede på nuværende tidspunkt besluttet, at instituttet deltager i Solar Decathlon-konkurrencen igen i 2014.
Et andet udviklingsområde fokuserer på en holistisk optimering af udnyttelse af materialer i byggeriet, hvor der stiles mod at minimere forbruget af nye råstoffer ved blandt andet et udnytte affaldsprodukter og genbrugsmaterialer som asker og knust byggeaffald specielt designet og standardiseret til behovene i byggebranchen.
Det tredje udviklingsområde tager udgangspunkt i udvikling af nye optimale, super-lette betonkonstruktioner ved hjælp af en kombination af højstyrkebeton og letbeton samt udnyttelse af det innovative perlekædeprincip.
”Der har aldrig tidligere hvilet et større ansvar på bygge- og anlægssektoren. På DTU Byg er vi parat til at løfte vores del af opgaven med at skabe grundlaget for en strategisk orienteret og konkurrencedygtig byggesektor ved at identificere nye metoder til at spare på de enorme ressourcer, der er knyttet til opførelsen, driften og vedligeholdelsen af det bebyggede miljø.
At kunne varetage denne opgave kræver imidlertid mere end erfaring og traditioner. Det kræver vision og innovation – både forstået som et fagligt, rationelt grundlag og som en tværfaglig, holistisk metode på tværs af instituttets fagområder men også i samarbejde med andre afdelinger og institutter på DTU, andre universiteter, med erhvervslivet og med offentlige myndigheder,” siger Michael Havbro Faber.

Mest Læste

Annonce