Erhvervslivet svigtes af skattereform

29/05/2012

Administrator

Regeringens udspil til en skattereform giver en hånd til danskere i arbejde. Og det er godt. Men hvis væksten skal bide sig fast, skal erhvervslivet afgifter også sættes ned, mener Landbrug & Fødevarer, der foreslår en afgiftsreform.

Det længe ventede udspil til en skattereform fra regeringen belønner danskerne for at gå på arbejde. Det er et vigtigt skridt at gå for at få gang i dansk økonomi. Men at erhvervslivets skatter og afgifter øges, trækker i den stik modsatte retning, mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer:

- Alle tal viser, at den danske vækst bliver meget lav de næste år. At sænke skatten på arbejde og dermed belønne danskere i arbejde er et rigtig skridt på vejen mod ny vækst. Men det er ikke nok. Der mangler en afgiftsreform, der tager livtag med alle de skatter og afgifter, som hæmmer erhvervslivets konkurrenceevne, siger Niels Jørgen Pedersen, formand i Landbrug & Fødevarer.

I følge formanden er det især de eksporterende virksomheder, blandt andet inden for fødevareerhvervet, som skal lysne udsigterne for Danmarks vækst.

- Eksporten er den motor, der skal kickstarte den danske vækst. Men de eksporterende virksomheder bliver presset af øgede afgifter og skatter - især fedtafgift, NOx- og energiafgifter og kommende sukkerafgift - som forringer deres konkurrenceevne. De midler, der frigives i forbindelse med skattereformen, bør derfor primært gå til afgiftslettelser og ikke til stigninger, siger Niels Jørgen Pedersen.

Samarbejde hen over midten
Formanden opfordrer til et samarbejde hen over midten omkring skattereformen:

- Det er vigtigt, at skattereformen bliver til via et samarbejde hen over midten. Det vil være afgørende for at skabe stabilitet omkring reformen. Venstre har spillet ud omkring behovet for at tilbageføre yderligere 13 mia. kr. til borgere og virksomheder. En del af disse midler kunne passende bruges til at skabe bedre vækstmuligheder i det private erhvervsliv, siger Niels Jørgen Pedersen.

Mest Læste

Annonce