Flere unge forventes at få en uddannelse

I næsten alle danske kommuner forventes flere unge fra årgang 2009 at opnå en uddannelse end unge fra årgang 2008. Det viser nye tal fra profilmodellen på kommunalt niveau. Undervisningsministeren er tilfreds med fremgangen.

Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af de unge får mindst en ungdomsuddannelse, og 50 procent får en videregående uddannelse. En fremskrivning fra den såkaldte profilmodel på kommunalt niveau viser en positiv udvikling i den retning.

I de enkelte kommuner forventes de unge fra årgang 2009 i højere grad at opnå en uddannelse sammenlignet med de unge fra årgang 2008.

På ungdomsuddannelsesniveau ses en stigning i 97 ud af 98 kommuner. På det videregående område er der en stigning i 83 kommuner.

På landsplan forventes 49,4 procent af en ungdomsårgang at opnå en videregående uddannelse.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen er glad for den positive udvikling.

”Resultaterne viser, at regeringens politik virker. Vi er meget tæt på at nå vores målsætning om, at 50 procent af de unge får en videregående uddannelse, og vi nærmer os 95 procent-målsætningen. Regeringen har igangsat en række initiativer som for eksempel mentorordninger og bedre skolemiljøer for at tiltrække og fastholde de unge på uddannelserne. Alligevel er vi ikke helt i mål. Blandt andet ligger København, Århus og Odense under landsgennemsnittet, når det gælder andelen af unge, der forventes at få en ungdomsuddannelse. Det er ikke godt nok, og der er brug for, at de tre største byer gør en ekstra indsats for at hjælpe de unge i gang med en uddannelse,” siger Troels Lund Poulsen.

Kommuner nord for København placerer sig bedst i statistikken, mens hovedstaden er blandt de ti kommuner, hvor færrest forventes at få en ungdomsuddannelse eller mindst en ungdomsuddannelse.

Kommunerne Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Allerød, Rudersdal og Gentofte ligger alle over landsgennemsnittet og i top 10 i forhold til, hvor mange der forventes få en ungdomsuddannelse, mindst en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.

I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes 94 procent af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2009, at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Det er seks procentpoint flere end landsgennemsnittet.

Profilmodellen
En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse vil være som senest kendte adfærd.

Profilmodel 2009 viser således, hvordan den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2009, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som i 2009.

Profilmodellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet.

Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget i de små kommuner er mere usikkert end i de store kommuner.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer