KOMBIT og IBM indgår aftale om DUBU til 43 kommuner

17/01/2011 11:00

Administrator

Nyt sagsbehandlingssystem vil fremme effektivitet og kvalitet på området for udsatte børn og unge

Den 20. december indgik KOMBIT A/S kontrakt med IBM om udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af sagsbehandlingssystemet DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge). Med løsningen får 43 af landets kommuner et system, som skal fremme effektivitet og kvalitet på et område, hvor der er stort behov for et fagsystem. Brugen af løsningen vil reducere sagsbehandlernes tidsforbrug til administration og frigøre mere tid til konkret behandling af sager.

"I KOMBIT er vi glade for den store opbakning til DUBU, som vi har set fra kommunerne gennem hele tilslutningsprocessen, og vi ser frem til et godt samarbejde med IBM omkring udvikling og drift af løsningen", siger markedsdirektør Thomas Christiansen.

Mere effektiv styring og sagsbehandling

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Det er sket samtidig med, at kommunalreformen har givet kommunerne et større ansvar for opgaverne. Det er for at imødekomme disse udfordringer, at kommunernes it-organisation KOMBIT, i samarbejde med IBM, nu udvikler sagsbehandlingssystemet DUBU.

Målet med løsningen er at udvikle et fællesoffentligt fagsystem, der kan give kommunerne mulighed for en mere effektiv styring og sagsbehandling på området. Første fase af systemet forventes at gå i drift inden udgangen af 2011, og de 43 kommuner, der er med i DUBU, kan med brugen af løsningen se frem til et bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området samt en forbedring af den økonomiske styring.

"Det er positivt, at der med DUBU nu kommer et fagsystem på området for udsatte børn og unge, hvor der er et stort behov. Vi ser frem til at være en vigtig del af det sampil, der fortsat skal være mellem kommunerne og KOMBIT for at sikre systemets tilblivelse og for at kunne indfri de store forventninger, der er til DUBU", siger Thomas Christiansen.

Et system med mange fordele

De 43 kommuner, der har sagt ja til DUBU, kommer alle til at benytte den internationalt anerkendte metode Integrated Children's System (ICS), som DUBU-løsningen er baseret på. ICS er en socialfaglig systematik og forståelsesramme, der hjælper med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnets eller den unges situation.

ICS-metoden understøtter sagsbehandlerne i at arbejde efter en fælles systematik. En systematik, der har til formål at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre en bedre matchning af behov og tilbud ud fra en betragtning om, at bedre undersøgelser, handleplaner og opfølgninger giver bedre mulighed for at finde en indsats, der passer til barnet eller den unge.

For sagsbehandlerne vil DUBU give en lang række fordele:

  • Mere systematik i sagsbehandlingen
  • Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser
  • Bedre matchning af behov og tilbud
  • Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne
  • Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder
  • Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen

Men også de udsatte børn og unge i de kommuner, der er med på løsningen, får en række vigtige gevinster, idet de vil opleve en hurtig og kvalitativ sagsbehandling, der har til formål at sikre, at den udsatte modtager det rigtige tilbud første gang.


Fakta om DUBU

DUBU er et fagsystem, der skal sikre overblik over sagsbehandlingen for den enkelte sagsbehandler. 43 kommuner med lige over 2 mio. borgere er med i DUBU-projektet.

DUBU er kommunernes projekt. En række kommuner har fra start været inddraget i arbejdet med at finde frem til den rigtige metode og de vigtigste krav til DUBU-løsningen.

I den videre udvikling af systemet, vil sagsbehandlere og andre specialister fortsat være inddraget i udviklingen og dermed sikre, at DUBU fortsat bliver udviklet på kommunernes præmisser.

Systemet forventes at gå i drift inden udgangen af 2011. Udviklingen af DUBU vil være faseopdelt. Den første fase forventes klar til de deltagende kommuner ultimo 2011 og sidste fase senest ultimo 2013.

KOMBIT A/S er ordregiver og IBM er leverandør af it-løsningen. IBM afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på opgaven i henhold til de tildelingskriterier, der var angivet i udbudsbetingelserne.
 

Mest Læste

Annonce