Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp

07/02/2012 10:16

Administrator

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne er gode til at træffe afgørelser i sager om tildeling af praktisk hjælp til borgere i aldersgruppen 18-65 år. God kommunal sagsbehandling - men for få informationer til borgerne

Ankestyrelsen har undersøgt i alt 169 sager fra 17 kommuner. 86 procent af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis på området, hvorimod 14 procent ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var påklaget til styrelsen.

Undersøgelsen viser, at kommunerne har foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne i 96 procent af sagerne.

Der er dog også områder, hvor kommunerne kan forbedre sig. Dette gælder især i forhold til at oplyse borgeren om kontaktperson, erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp. Der er således ikke oplyst om erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp i over halvdelen af sagerne, mens det ikke er oplyst, hvem der er borgerens kontaktperson i en tredjedel af sagerne.

"Det er meget positivt, at kommunerne har så godt styr på sagsbehandlingen på dette område", siger ankechef Anette Hummelshøj.

"Men kommunerne bør sikre, at alle relevante oplysninger tilgår borgeren sammen med afgørelsen om praktisk hjælp. Det er også i kommunernes interesse at give korrekt og let overskuelig information til borgerne", pointerer Anette Hummelshøj.

Ensartet metode kan påvirke sagsbehandlingen positivt
Flere af kommunerne anvender en ensartet metode i forbindelse med vurderingen af borgerens funktionsniveau. Undersøgelsen viser, at sagsbehandlingen, i de sager hvor der er brugt en ensartet metode, generelt bliver vurderet til at være bedre, end i de sager hvor der ikke benyttes en metode.

Dette gælder i særlig grad i forhold til vurderingen af, om kravene til begrundelsen i afgørelsen er opfyldt, i hvilket omfang sagen er oplyst, om det er vurderet hvorvidt borgeren har brug for andre former for hjælp samt om der er taget stilling til om hjælpen er midlertidig eller varig.

"Vi kan anbefale, at kommunerne benytter en ensartet metode ved vurderingen af funktionsniveauet, idet det er med til at sikre en mere ensartet afgørelsespraksis overfor borgeren", siger ankechef Anette Hummelshøj.

Mest Læste

Annonce