Kommunernes udgifter til administration faldt med 100 kr. pr. indbygger fra 2010 til 2011

24/04/2012 10:13

Administrator

Færre lønkroner til administration og færre administrative medarbejdere. Sådan var udviklingen i kommunernes administrative ressourceforbrug fra 2010 til 2011. De administrative medarbejderes andel af kommunernes samlede personale faldt derimod ikke. Det viser en ny undersøgelse fra KREVI. Undersøgelsen viser, at:

Opgjort i antallet af administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere har kommunerne fra 2010 til 2011 gennemsnitligt reduceret med en kvart fuldtidsstilling, svarende til 2,1 %.

Opgjort i kroner er det administrative ressourceforbrug faldet med 100 kr. pr. indbygger fra 2010 til 2011, svarende til 1,9 %.

Det administrative personale udgjorde 15,40 % af kommunernes samlede personale i 2010, mens det i 2011 udgjorde 15,55 %, svarende til en stigning på 0,15 % -point.

- Når det administrative personale stadig udgør cirka den samme andel af det samlede personale, så skyldes det, at kommunerne har reduceret mindst ligeså meget i antallet af ikke-administrative medarbejdere, forklarer projektleder Marianne Schøler Kollin.

Landsgennemsnittene dækker over betydelig variation kommunerne imellem – i et kort notat om undersøgelsen kan man finde opgørelsen for hver enkelt af de 98 kommuner.

KREVI har tidligere offentliggjort en analyse af kommunernes administrative ressourceforbrug 2006-2010. Den nye undersøgelse er en opfølgning, som afdækker udviklingen fra 2010 til 2011.

Læs hele KREVI-notatet

/KREVI/

Mest Læste

Annonce