KREVI offentliggør nye økonomiske nøgletal i frit tilgængeligt benchmarkingredskab

25/11/2010 14:13

Administrator

Centrale nøgletal fra de 98 kommuners budgetter og regnskaber kan nu sammenlignes indbyrdes eller med en gennemsnitskommune. De nye nøgletal fokuserer på tre indikatorer for kommunernes økonomistyring: Kommunernes årsresultat, budgetoverholdelse samt formuer & gæld. Nøgletallene er opgjort i kr. pr. indbygger, så en umiddelbar sammenligning er mulig.

Vi håber, at ikke kun embedsfolk men også lokalpolitikere synes, tallene er nemme at gå til og anvende. Det er jo trods alt kommunalpolitikerne, som i sidste ende skal beslutte, hvordan økonomien skal styres lokalt,” siger KREVIs direktør Torben Buse.
 

KREVI vil selv bruge nøgletallene som afsæt for en række analyser, og den første er offentliggjort i dag samtidig med nøgletallene. Den viser blandt andet, at der er sket en øget gældsætning/forbrug af formuen gennem de seneste 15 år.
 

Der er behov for at stramme økonomistyringen op i mange kommuner, for samlet set er der en tendens til løbende underskud og stigende nettogæld. Selvom vi har fundet store forskelle fra kommune til kommune, så har gennemsnitskommunen de seneste 10 år brugt flere penge, end den har fået ind fra skatter og statstilskud,” konstaterer KREVIs direktør Torben Buse.
 

Problemer med at overholde budgetterne
Analysen viser, at gennemsnitskommunens underskud blandt andet skyldes problemer med at overholde de vedtagne udgiftsbudgetter. I hvert af de seneste 10 år har det faktiske underskud i regnskabet været større end det budgetterede underskud. Og såvel underskud som budgetoverskridelse kulminerer i det seneste regnskab for 2009.
 

I den kommende tid vil KREVI analysere videre på nøgletallene for bl.a. at afdække, hvilke processer i kommunernes økonomiafdelinger, der skaber de bedste økonomiske resultater.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du finder de nye nøgletal her: Se nøgletal for kommunernes økonomiske styring, i menuboksen ”Redskaber til benchmarking” på forsiden af www.krevi.dk (Nyheder).
 

KREVIs første analyse på baggrund af de nye nøgletal, ”Kommunernes økonomiske styring 1995-2009” finder du samme sted.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der er mere information at hente hos direktør Torben Buse på 72 26 99 77 begin_of_the_skype_highlighting   72 26 99 77 begin_of_the_skype_highlighting   72 26 99 77 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting – [email protected] eller souschef Peter Holdt-Olesen på 72 26 99 76 begin_of_the_skype_highlighting   72 26 99 76 begin_of_the_skype_highlighting   72 26 99 76 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting - [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mest Læste

Annonce