Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse

13/02/2012 13:54

Administrator

I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. I kølvandet på krisen er antallet af overførelsesmodtagere imidlertid vokset massivt igen.

                                                   
Læs hele analysen

Nye beregninger, AE har foretaget, viser således, at der siden 2008, er kommet 120.000 flere på dagpenge eller kontanthjælp, ligesom arbejdsmarkedet i dag har vanskeligere ved at rumme de svage grupper.

Antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder (under 65 år) afhænger i høj grad af om det går godt eller skidt i økonomien.

I de konjunkturmæssigt gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den ar-bejdsdygtige alder med ca. 111.000 fuldtidspersoner, således, at der i sommeren 2008 var ca. 690.000 personer på overførelsesindkomst (ekskl. folkepensionister, SU-modtagere, personer på barselsorlov samt personer på feriedagpenge).

Analysen viser, at når det går godt og beskæftigelsen vokser, falder antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder, og når det går dårligt og beskæftigelsen falder, så vokser antallet af overførelsesmodtagere.

Reduktionen i antallet af overførelsesmodtagere skyldtes ikke mindst udviklingen på arbejdsmarkedet i de år, hvor beskæftigelsen voksede med over 200.000 personer og bruttoledigheden kom under 68.000 fuldtidspersoner (2½ pct. af arbejdsstyrken).

Udover man fik reduceret antallet af arbejdsløse dagpengemodtagere, blev antallet af kontanthjælps-modtagerne reduceret med 39.000 – heraf var ca. 30.000 såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kon-tanthjælpsmodtagere, som ellers var helt udenfor arbejdsstyrken, fordi de ikke var erklæret egnet til arbejdsmarkedet.

Krisen har sendt næsten 100.000 flere på offentlig forsørgelse
Antallet af overførelsesmodtagere er siden arbejdsløsheden var lavest i juni 2008 desværre vokset igen med ca. 93.000 fuldtidspersoner. I oktober 2011 var der således ca. 783.000 fuldtidspersoner på overførelsesindkomst og den reduktion man opnåede i de gode år er nu næsten tabt på gulvet.

Arbejdsmarkedspolitisk har man ikke foretaget sig noget siden 2008, som skulle tilsige at antallet af overførelsesmodtagere skulle vokse, og det er da også hovedsageligt gruppen af dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, som har trukket stigningen i antallet af overførelsesmodtagere, hvilket er en stærk indikation af, at det er krisen, som har medført flere overførelsesmodtagere siden sommeren 2008.

 

Mest Læste

Annonce