Lærerne byder ind på den nye skole

07/12/12 1:15

Administrator

Danmarks Lærerforening foreslår afgørende nytænkning for at realisere regeringens mål med folkeskolereformen - herunder en 25 timers undervisningsuge for lærerne.

Foreningen har netop udsendt et brev til uddeling blandt medlemmerne ansat i folkeskolen, hvori der redegøres nærmere for udspillet og inviteres til landdækkende faglig klub møde.

Danmarks Lærerforening bakker op om regeringens målsætninger med den kommende folkeskolereform. Med udgangspunkt i elevernes dagligdag i undervisningslokalerne har foreningen udarbejdet en række forslag til konkret udmøntning af reformen.

Det handler blandt andet om for alvor at nytænke skoledagen.

Udgangspunktet skal ikke være en lektionsopdelt skoledag men en sammenhængende undervisningsdag, hvor undervisningen og andre aktiviteter struktureres ud fra elevernes behov.

Men denne nytænkning af undervisningen er lærerne er parate til 25 klokketimers undervisning hvor der bliver plads til inddragelse af såvel fordybelse som praktiske aktiviteter.

Lærerne kan endvidere forestå et antal timer til aktivitetstimer som fx lektiecafe, bevægelsesaktiviteter og udflugter.

"Christine Antorini lagde i sin fremlæggelse af reformen op til, at lærerne fremover skal undervise ca. 18 timer ugentligt. Det står noget uklart, hvordan ministeren kom frem til dette tal. Vi kommer med et enkelt og godt forslag: Lad os for alvor nytænke undervisningsdagen og skabe et sammenhængende undervisningsforløb for eleverne, hvor det er elevernes undervisning, der er styrende og ikke skiolens ringetider. Med et sådant sammenhængende undervisningsforløb er vi parate til at undervise 25 timer om ugen og herudover stå for nogle af elevernes aktivitetstimer. Vi er selvfølgelig også klar til at drøfte mere tilstedeværelse på skolen i det omfang skolelederne lokalt vurderer, at det giver mening. Og så vil vi gerne diskutere med ministeren, hvordan vi sikrer lærernes kompetenceudvikling," siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

”Der er grundlæggende mange gode overskrifter i regeringens udspil til en reform af folkeskolen. Vi mener, at vi med vores udspil til Børne- og undervisningsministeren kommer med konkrete bud på en række af de målsætninger, som regeringen har formuleret med reformudspillet. Det glæder vi os til at drøfte med regeringen,” siger Anders Bondo Christensen.

Læs DLF udspillet: "Gør en god skole endnu bedre"

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce