Lovgrundlag for Obligatorisk digital service på vej – for såvel post som selvbetjening

KL og Digitaliseringsstyrelsen drøfter lige nu, hvordan lov om obligatorisk digital service skal indrettes. Og kommunerne skal gøre sig beredt på den nye lov.

Realiseringen af målsætningen om digital kommunikation mellem kommune og borger indebærer, at der nu snart skal fremsættes de fornødne lovforslag, der sikrer, at digital post har den samme retsvirkning som almindelig post, at borgerne forpligtes til at have en digital postkasse, og at borgerne forpligtes til at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Herudover skal lovgivningen indeholde mulighed for at indføre undtagelser for de borgere, der ikke har mulighed for at kommunikere digitalt.

For de opgaveområder, som udpeges til at egne sig til at blive omfattet af obligatorisk digital service, er KL's udgangspunkt

at alle borgere over 15 år skal betjene sig selv digitalt og modtage al post til deres digitale postkasse.
at den kommunale ”medbetjening” styrkes, så borgere kan henvende sig til borgerservicecentrene, hvis de skal have hjælp til at anvende de digitale løsninger eller den fællesoffentlige postløsning.
at borgere, der ikke kan anvende digitale løsninger, tilbydes en fuldmagt, sådan at fx en søn eller datter kan læse borgerens digitale post eller foretage ansøgninger/anmeldelser på borgerens vegne digitalt.
at kommunerne naturligvis foretager ansøgninger/anmeldelser på de kommunale opgaver for de borgere, der ikke kan benytte de digitale løsninger, sådan som de allerede gør i dag - herunder udvalgte grupper som fx demente. Ligesom udvalgte grupper også kan få frameldt sig, at skriftlige meddelelser sendes til deres digitale postkasse.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer