Nedskæringer rammer især udsatte elever

27/11/12 10:18

Administrator

En ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser, at hver tredje kommune vil spare på det generelle serviceniveau på folkeskoleområdet i 2013. Besparelserne ligger i forlængelse af flere års negativ vækst på folkeskoleområdet.

Den specialpædagogiske indsats udenfor normalklasserne forventes forringet i hver tredje kommune, og støtten til elever med særlige behov, der undervises i normalklassen, forventes forringet i hver fjerde kommune. Danmarks Lærerforening advarer om, at det vil modarbejde ambitionen om, at folkeskolen skal rumme flere børn med særlige behov.

Den nye undersøgelse viser, at de besparelser, som har ramt den danske folkeskole gennem de seneste år, fortsætter. Alene fra 2009 til 2012 har kommunerne sparet 2,5 milliarder kroner på folkeskolen. Antallet af lærerstillinger er i samme periode faldet med 10 procent, mens elevtallet kun er blevet 2 procent mindre.

”Hvis vi skal sikre kvaliteten i undervisningen, er det tvingende nødvendigt, at vi fremadrettet satser på folkeskolen. Folkeskolen må ikke bare betragtes som en kommunal udgift og spareobjekt – men som en investering i fremtiden. I de seneste år har kommunerne sparet i helt uhørt omfang. Politikerne på Christiansborg står i kø for at udtrykke høje ambitioner for folkeskolen, mens kommunerne år efter år gennemfører store besparelser,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

”De kommunale nedskæringer vil ramme nogle af de mest udsatte elever i folkeskolen. I øjeblikket er en stor gruppe elever med særlige behov ved at blive inkluderet i den almindelige undervisning. Det er en grundlæggende rigtig tanke, at så mange elever som muligt skal rummes i klassens fællesskab. Men hvis folkeskolen skal have succes med at inkludere flere elever i undervisningen, kræver det, at der følges op med tiltag som f.eks. efteruddannelse, supervision af en ekspert og flere to-lærerordninger. Hvis inklusion alener bliver en spareøvelse, ender det med at ramme både de svageste elever og resten af klassen, og det underminerer forældrenes opbakning til folkeskolen” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelse af kommunernes budgetsituation

Undersøgelsen er gennemført ved, at Danmarks Lærerforenings lokale lærerkredse ud fra de vedtagne budgetter for 2013 har vurderet den forventelige udvikling i 2013 på skoleområdet i de kommuner, som kredsen har ansvaret for og lokalkendskabet til. Der er svar vedrørende 96 af 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 98 pct.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce