Nej tak til ineffektivitet!

18/03/2011 12:49

Administrator

- Her går jeg og tror, at vi skal arbejde på at blive mere effektive i det offentlige, så borgerne får mest mulig velfærd for skattekronerne. Derfor overrasker det mig, at vi i det hele taget diskuterer forslag, der helt tydeligt vil gøre det offentlige mere ineffektivt og dermed give ringere velfærd.

Det er næsten til at høre en hovedrysten fra Bodil Thomsen, der er formand for Borgerservice Danmark, når talen falder på debatten om de roller, som Pensionsstyrelsen ønsker Udbetaling Danmark skal spille i fremtiden.


Bodil Thomsens undren skyldes et nyt forslag om at udvide Udbetaling Danmarks ansvarsområde. Udbe-taling Danmark skal fra næste sommer stå for al udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og ydelser på familieområdet. Det er besluttet. Nu vil Pensionsstyrelsen også flytte opkrævningen med de nævnte ansvarsområder til Udbetaling Danmark. Den opgave ligger i dag i kom-munerne. Det betyder, at der bliver endnu en opkrævningsmyndighed i Danmark – i forvejen er der Skat og kommunerne.


- Det er jo hverken effektivt eller borgervenligt med tre opkrævningsmyndigheder.

Et eksempel: En arbejdsløs enlig mor har friplads i børnehaven til sit barn. Hun får arbejde og tjener for meget til at beholde fripladsen, men tænker ikke over det. Da kommunen opdager, at kvinden tjener for meget, skal hun betale penge for fripladsen tilbage. Hvis den samme mor får boligstøtte, skal hun måske også betale noget tilbage. Det skal Udbetaling Danmark tage sig af.

- Hvis moderen skal lave aftale om tilbagebetaling, skal hun gøre det to steder. Det ser næsten ud til, at vi ligefrem ønsker at være ineffektive. Borgerne bliver helt sikkert frustrerede, siger Bodil Thomsen.

Bodil Thomsen er også bekymret for, at det offentlige mister millioner i kampen mod socialt bedrageri, fordi Pensionsstyrelsen også ønsker, at kontrollen med de sociale bedragere skal gå fra kommunerne til Udbetaling Danmark.
 

Mest Læste

Annonce