Nordjysk samarbejde bygger bro til erhvervslivet

06/07/2011 14:36

Administrator

Aftaler om fortsat parløb mellem Vækstforum og flere af Nordjyllands største organisationer sikrer gevinst til både virksomheder og borgere. Ikke mindst de unge på regionens erhvervsuddannelser får gavn af samarbejdet.

Vejen til vækst og udvikling i Nordjylland bygger på samarbejde. Det viser erfaringerne i Vækstforums arbejde siden 2007, og resultaterne er til at tage at føle på.

4.000 virksomheder har skabt vækst og nye arbejdspladser sammen med Væksthus Nordjylland. 3.000 medarbejdere i turismeerhvervet er blevet efteruddannet hos VisitNordjylland til glæde for regionens turister. Og senest har en ny forskerpark for sundhedsteknologi ved navn HealthNTech Science & Business Park set dagens lys på Aalborg Universitet.

Det er blot nogle af de mange resultater, der bygger på fælles mål, forpligtende samarbejde og en god sammenhæng mellem de forskellige udviklingsprojekter, der sættes i gang. Det er samtidig den opskrift Vækstforum styrker i fire nye samarbejdsaftaler med Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, Aalborg Universitet og Nordjyske Erhvervsskoler.
Forenede kræfter er nøglen til udvikling

De nye aftaler skal indtil 2014 være med til at sætte yderligere skub i den regionale erhvervsudvikling og vækst. Blandt andet ved at bygge såkaldte vidensbroer mellem regionens videninstitutioner og de mange små og mellemstore virksomheder, der efterspørger specialiseret viden og nye kompetencer.

Det tætte samarbejde omkring erhvervslivets udfordringer vækker stor tilfredshed i Vækstforum, fordi erfaringerne viser, at forpligtende samarbejde er nøglen til at skabe en stærk udvikling. Det forklarer regionsrådsformand Ulla Astman, der er formand for Vækstforum:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi er enige om at styrke det parløb, som vi har opbygget gennem de seneste år. Vi ved, at det giver en afgørende positiv effekt for alle parter, når vi samler kræfterne på tværs af brancher og lokale interesser. Ikke mindst virksomhederne og deres medarbejdere får meget mere udvikling i gevinst, når både offentlige og private aktører trækker i samme retning mod fælles mål for udvikling af det nordjyske erhvervsliv, siger Ulla Astman.

Der er ingen økonomiske midler forbundet med aftalerne. Men samarbejdet betyder, at kursen og de fælles mål på forhånd er afstemt, så der hurtigt og effektivt kan investeres i konkrete udviklingsprojekter, som er tilpasset erhvervslivets behov.
Alle får noget positivt ud af at samarbejde

Også hos Nordjyske Erhvervsskoler fremhæves resultaterne af det hidtidige samarbejde. Formand Poul Søe Jeppesen, der er direktør på Aalborg Handelsskole, lægger særlig vægt på, at erhvervsskolernes engagement i den regionale erhvervsudvikling giver et stort gensidigt udbytte – både når skolernes konsulenter indgår i formelle projekter, og når skolernes elever og kursister samarbejder med virksomhederne under deres uddannelse:

- Vores erfaring er, at alle parter får rigtig meget ud af at samarbejde. Ved at bygge vidensbroer mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet kan vi hjælpe virksomhederne med at løse flere af deres konkrete udfordringer her og nu. Måske får de en afgørende idé til et nyt produkt eller en ny arbejdsproces. Og vores elever og konsulenter får til gengæld mange gode erfaringer med hjem, som styrker deres kompetencer på længere sigt, forklarer Poul Søe Jeppesen.
Handel og frosne fødevarer på skoleskemaet

På Aalborg Handelsskole er lektor Susanne Madsen en af frontløberne i samarbejdet med det nordjyske erhvervsliv. Fra august skal hun nemlig være lærer for en af skolens fire nye virksomhedsklasser. En af klasserne har netop indgået et partnerskab med Aalborg-virksomheden Nowaco, der handler med frosne fødevarer kloden rundt.

Partnerskabet betyder, at klassens undervisning i en lang række fag vil tage afsæt i Nowacos virkelighed og udfordringer. Så når der fremover er matematik på skoleskemaet, vil eleverne kunne arbejde med konkrete opgaver og knuse tal inden for økonomi, indkøb og salg fra Nowacos hverdag. Det giver nye muligheder for spændende erhvervsrettet undervisning fortæller en begejstret Susanne Madsen:

- Eleverne forstår bedre nye teorier, når de giver mening for dem og anvendes på virkelige problemstillinger. Så med partnervirksomhederne får vi en ekstra og vigtig dimension på læringen. Eleverne får mulighed for at komme i dialog med medarbejderne og diskutere teoriernes anvendelse på interne forhold i virksomheden. Det er med til at styrke engagementet i den daglige undervisning til stor glæde og gavn for både eleverne og os undervisere, siger Susanne Madsen.

For Nowaco og de øvrige partnervirksomheder er udbyttet af samarbejdet med Aalborg Handelsskole også værdifuldt. Ud over den markedsføringsmæssige værdi, som partnervirksomhederne opnår gennem samarbejdet, kan skolens elever og lærere komme med forslag og løsninger på konkrete opgaver. Da de ikke er en del af virksomheden og derfor betragter virksomheden lidt på afstand, kan de måske være med til at skubbe lidt til indgroede løsninger og vanetænkning. Partnervirksomhederne får samtidig en god forståelse for de unges kompetencer, kultur og adfærd, hvilket kan bidrage til at skabe et endnu bedre grundlag for virksomheden i relation til rekruttering og personaleudvikling.

Og måske vigtigst af alt styrker samarbejdet elevernes kompetencer på områder, der matcher erhvervslivets fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Tættere på en win-win situation er det svært at komme.


Fakta om Vækstforums samarbejdsaftaler:

De fire nye samarbejdsaftaler mellem Vækstforum Nordjylland og hver af parterne Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, Aalborg Universitet og Nordjyske Erhvervsskoler gælder for perioden 2011-2014. Aftalerne tager afsæt i Vækstforums regionale erhvervsudviklingsstrategi, Vækst og Balance. I strategien fremhæves fire indsatsområder som er særligt vigtige for at skabe udvikling i Nordjylland:

• Menneskelige ressourcer
• Globalisering
• Innovation
• Iværksætteri

De fire samarbejdsaftaler opstillerne rammerne for, hvordan parterne og Vækstforum de kommende fire år i fællesskab skal arbejde for at styrke den nordjyske erhvervsudvikling på de nævnte indsatsområder. Desuden har alle aftalerne et ekstraordinært fokus på, hvordan parterne kan medvirke til at skabe udviklingsprojekter, der har en særlig positiv effekt på erhvervslivet i de nordjyske yderområder.

Mest Læste

Annonce