Ny SKI-rammeaftale gør indkøb af el nemmere

18/06/2012

Administrator

Ny SKI-rammeaftale gør indkøb af el nemmere SKI har netop tildelt leverandører på en ny rammeaftale for elektricitet, der har som formål at gøre indkøb af el så nemt som muligt for den offentlige sektor.

Indkøb af el er en kompleks opgave, som foregår på et komplekst marked. SKI´s ny rammeaftale ’06.02 Elektricitet’ har derfor som formål at give offentlige indkøbere et værktøj, der gør det nemmere at konkurrenceudsætte deres forbrug af elektricitet.

”Det har været et klart fokus i vores arbejde med udbuddet, at rammeaftalen skulle være brugervenlig som muligt,” siger Christian Lunding, udbudschef i SKI.

Forbrugsprofiler giver målrettede el-priser
For at gøre det lettere for indkøberne at bruge rammeaftalen, stiller SKI en vejledning og skabeloner til rådighed for de forskellige faser i processen. Desuden er rammeaftalen opdelt i fem delaftaler, der afspejler fem typiske kundeforbrugsprofiler.

Opdelingen giver kunden målrettede priser, alt efter hvor komplekst kundens elforbrug er. Kompleksiteten afhænger bl.a. af kundens antal af såkaldte skabelonmålere, og hvor stor en del af forbruget, der ligger uden for de timer i døgnet, hvor efterspørgslen efter elektricitet er størst.
Når en offentlig enhed ønsker at købe el på baggrund af rammeaftalen, foregår det ved, at kunden først opgør sit behov og forbrugsmønster for at finde ud af hvilken kundeforbrugsprofil, organisationen matcher. SKI er på vej med en vejledning til dette.

El-køberen tildeler derefter sin kontrakt ved at gennemføre et miniudbud blandt leverandørerne på rammeaftalen. Dermed skabes konkurrence om at tilbyde den laveste pris for kundens specifikke profil. Udgangspunktet for konkurrencen er de priser, som leverandørerne har budt ind med under udbuddet af rammeaftalen, og som dermed bliver max-priser for de efterfølgende miniudbud.

Pæne besparelser
Et prisbenchmark viser, at rammeaftalen giver mulighed for pæne besparelser for de offentlige kunder. Besparelserne er alene realiseret på handelstillægget, som er den betaling, der er konkurrence om på rammeaftalen. De billigste af de indkomne tilbud er mellem 49 og 56 pct. billigere end de dyreste indkomne tilbud. For de offentlige kunder som helhed svarer dette til en årlig besparelse på omkring 40 mio. kr.

”Vores resultater dokumenterer, at der er penge at spare på at konkurrenceudsætte offentlige indkøb af elektricitet, og med vores nye rammeaftale bliver indkøbet samtidig lettere at gå til”, siger Christian Lunding.

Rammeaftale 06.02 er i skrivende stund i stand still-perioden, og forventes at træde i kraft 1. august 2012.

Læs mere om rammeaftalen på SKI.dk/el

Leverandører på rammeaftale 06.02 Elektricitet:

Delaftale 1, Kundeforbrugsprofil 1
- DONG Energy EL & GAS
- Energi Fyn Handel A/S
- EnergiMidt Handel A/S
- Scanenergi A/S
- SEAS-NVE Strømmen A/S
- TRE-FOR Energi A/S

Delaftale 2, Kundeforbrugsprofil 2
- Energi Fyn Handel A/S
- EnergiMidt Handel A/S
- Scanenergi A/S
- SEAS-NVE Strømmen A/S
- SYD ENERGI SALG A/S
- TRE-FOR Energi A/S

Delaftale 3, Kundeforbrugsprofil 3
- Energi Fyn Handel A/S
- EnergiMidt Handel A/S
- Scanenergi A/S
- SEAS-NVE Strømmen A/S
- SYD ENERGI SALG A/S
- TRE-FOR Energi A/S

Delaftale 4, Kundeforbrugsprofil 4
- Energi Fyn Handel A/S
- EnergiMidt Handel A/S
- Scanenergi A/S
- SEAS-NVE Strømmen A/S
- SYD ENERGI SALG A/S
- TRE-FOR Energi A/S

Delaftale 5, Kundeforbrugsprofil 5
- Energi Fyn Handel A/S
- EnergiMidt Handel A/S
- Scanenergi A/S
- SEAS-NVE Strømmen A/S
- SYD ENERGI SALG A/S
- TRE-FOR Energi A/S

Mest Læste

Annonce