SKI offentliggør ny tidsplan for udbud

Bølge af 20 udbud inden for 12 måneder

SKI har netop offentliggjort en opdateret tidsplan for igangsættelsen af første bølge af udbud. Første bølge omfatter ca. 20 udbud inden for 12 måneder. SKI genudbyder 11 af de 16 opsagte aftaler samt udbyder herudover 9 aftaler, der enten er nye eller som udløber planmæssigt.

Læs også: SKI igang med paradigmeskifte

De 20 rammeaftaler vil træde i kraft i perioden fra 15. juli 2011 til august 2012. Den første aftale, der træder i kraft, er aftalen på tele- og datakommunikation.

”Etableringen af nye og juridisk uangribelige kontraktparadigmer er en krævende proces, som dels indbefatter en grundig og præcis kravspecifikation samt en gennemgribende kvalitetssikring af udbudsmaterialet - både fra SKI´s juridiske afdeling og Kammeradvokaten”, siger adm. direktør (konst.) Signe Lynggaard Madsen, SKI, og fortsætter:

”Udbuddene i første bølge er prioriteret efter dels kundernes efterspørgsel, dels udbuddenes kompleksitet i forhold til at tilvejebringe de nødvendige kompetencer og ressourcer internt i SKI. Det har de forløbne måneder været nødvendig at styrke ressourcerne i SKI´s juridiske afdeling samt udbudsafdelingen for at sikre tidsplanerne for de enkelte aftalers ikrafttrædelse. Det er vigtigt for SKI at genskabe tilliden til omverdenen, og at man som kunde og leverandør ved, hvornår SKI´s aftaler igen er tilgængelige på de områder, hvor aftalerne er blevet opsagt”.

Ultimo august vil SKI offentliggøre anden bølge af genudbud, som igangsættes i 2012.

www.ski.dk er alle tidsplaner tilgængelige. Siden opdateres løbende med konkrete datoer for udbudsmaterialets offentliggørelse samt tilbudsfrister for de enkelte tilbud.

SKI´s kursskifte blev skudt i gang 4. januar 2011 for at sikre juridisk uangribelige, letanvendelige og effektive rammeaftaler. Baggrunden for SKI´s kursskifte var blandt andet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen slog fast, at der ikke måtte være frit valg mellem tildelingsformer, hvilket var tilfældet for 16 af SKI´s aftaler, som SKI derfor opsagde.

Samtidig offentliggjorde SKI´s ejere, Finansministeriet og KL, en ny ejerstrategi for SKI, som peger frem mod, at SKI´s virke og rammeaftaler skal sikre betydelige gevinster i form af billigere og enklere indkøb for SKI´s kunder blandt offentlige organisationer. SKI skal som en central aktør i KL´s fælleskommunale indkøbsstrategi have et særligt fokus rettet mod kommunernes indkøbsbehov.

Se udbudsplanen

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk DenOffentlige.dk bidrager aktivt til information, videndeling og netværk for aktører i og omkring den offentlige sektor. DenOffentlige.dk har med konstant stigende bruger og læsertal erfaret im...
Aktivitet: Artikler: 1402 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene: