Undersøgelse: Vejledningen af unges uddannelsesmuligheder halter

15/02/2012 09:27

Administrator

Vejledning i grundskolen af unges uddannelses- og erhvervsmuligheder nedprioriteres af både skoler og UU-vejledere. Det er konklusionen på en undersøgelse blandt lederne af landets 51 UU-centre foretaget af tænketanken DEA.For lidt fokus på UEA

I undersøgelsen vurderer 80 pct. af UU-lederne, at lærerne i grundskolen generelt ikke prioriterer UEA-orienteringen (uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering). UEA-orienteringen er vigtig, fordi mange elever allerede i grundskolen skal afgøre deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

Skolernes manglende opbakning til UEA-orienteringen kan skyldes, at det er et såkaldt timeløst fag, som skolerne selv skal finde tid til i det eksisterende skoleskema.  Derfor mener 90 pct. af UU-lederne, at
skolerne bør afsætte faste timer på skoleskemaet til UEA-orientering.

UU nedprioriterer selv grundskolen
Samtidig er UU-centrene de seneste år pålagt øget fokus på den såkaldte ungeindsats over for de 15-17-årige, der skal enten i job eller i uddannelse. Over 60 pct. af de adspurgte UU-ledere svarer, at den øgede
fokus på de 15-17-årige har tvunget UU-centrene til at nedprioritere deres indsats på grundskoleområdet.

E-vejledning giver ikke nye ressourcer
Blandt andet for at lette presset på UU-vejledningen indførte Folketinget i 2011 den digitale vejledningsordning, E-vejledningen. Men E-vejledningen har endnu ikke haft den ønskede effekt, siger UU-cheferne i undersøgelsen. Cirka 80 pct. af UU-lederne svarer, at de er uenige i, at E-vejledningen har frigjort ressourcer, så vejlederne kan varetage andre opgaver.

Bedre overgange
Det er især i overgangen til ungdomsuddannelserne, at mange unge er usikre og ikke ved, hvad de vil. Derfor er det vigtigt, at både grundskolen og ungdomsuddannelserne har fokus på overgangsperioden.

I undersøgelsen svarer over 80 pct. af UU-lederne, at
ungdomsuddannelserne er blevet bedre til at melde tilbage om frafaldstruede unge, men 60 pct. synes samtidig, at ungdomsuddannelserne bør blive endnu bedre.

Alle må spille med
UU-vejledningen er en central spiller, når det gælder statens mulighed for at hjælpe unge i gang med den rette ungdomsuddannelse. Men vejledning er en holdsport, og chancen for at få de unge ind på det
rette spor og minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne er afhængig af, at de øvrige aktører på området spiller med, og at UU-centrene
atter opprioriterer grundskolevejledningen, viser DEAs undersøgelse.

Fakta om UU
Der er i dag 51 UU-centre rundt om i landet, som beskæftiger sig med at vejlede elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. Desuden har UU-centrene til opgave at opsøge unge under 25 år, som ikke er i gang med, eller har gennemført en uddannelse.

Vejledningsarbejdet består bl.a. af at tilrettelægge
introduktionskurser til de forskelle ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktikophold samt individuelle og kollektive
vejledningssamtaler.

Læs hele undersøgelsen
Læs best-practice rapport

Mest Læste

Annonce