Vækstteam vil øge fødevare eksport med 50 mia. kr.

03/04/2013 12:55

Administrator

Der skal åbnes op for større produktion af fødevarer. Det vil styrke vækstmulighederne for danske fødevarevirksomheder, skriver regeringens Vækstteam fødevarer i sine foreløbige anbefalinger.

Landbrug & Fødevarer ser frem til politiske initiativer.

Den danske fødevaresektor har gode kort på hånden for at skabe vækst og bidrage med eksportindtægter og arbejdspladser i fremtiden. Med de rigtige rammer kan fødevaresektoren øge eksporten med 50 mia. kroner de kommende år. Det kan skabe op mod 25.000 arbejdspladser, skriver regeringens ’Vækstteam fødevarer’, i sine foreløbige anbefalinger til regeringen om, hvordan fødevareerhvervet udvikles fremover.

Regler bremser vækst
Hvis det potentiale skal realiseres, kræver det blandt andet en ny, moderne lovgivning på miljøområdet. Rapporten fremhæver ’emissionsbaseret regulering’ som den fremtidige løsning, der dels kan tilgodese miljøet, men samtidig give både landmænd og fødevarevirksomheder mulighed for at producere flere fødevarer, og dermed skabe grundlaget for vækst i det samlede fødevareerhverv.

- I fremtiden skal virksomheder reguleres efter deres udledning – ikke hvor store mængder korn, kød eller mælk, de producerer. På det punkt er miljølovgivningen meget gammeldags, og den tager slet ikke højde for, at man med moderne teknologi og nye virkemidler sagtens kan øge udbytterne uden, at det betyder en øget påvirkning af miljøet, siger Martin Merrild.

Bæredygtige fødevarer
Det understreges også i Vækstteamets rapport, at produktionen af danske fødevarer skal være kendt som bæredygtig og ressourceeffektiv.

- I fødevareerhvervet vil vi producere ’mere med mindre’. Vi skal bruge mindre energi, vand og andre ressourcer på at få det samme udbytte, og i fremtiden skal ’affald’ og ’biprodukter’ i højere grad tænkes som ressourcer i forhold til at lave energi, materialer eller brændstof, siger Martin Merrild.

Vækstteamet peger på målrettet forskning som et af midlerne til at hjælpe mere-med-mindre dagsordenen videre.
Landbrug & Fødevarer ser nu frem til, at fødevareministeren og regeringen sætter gang i de politiske initiativer, som skal følge op på anbefalingerne.

- Vi har tidligere vurderet, at landmænd og fødevarevirksomheder kan øge eksporten betydeligt. Vi er glade for, at vækstteamets arbejde peger i samme retning, og at der nu er peget på konkrete indsatsområder, hvor der fra politisk side skal gøres et stykke arbejde for at sikre de rigtige vækstbetingelser for fødevareerhvervet, siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Den endelige rapport fra vækstteam fødevarer afleveres til regeringen i slutningen af april. 

Mest Læste

Annonce