Lokalpolitiker: KL Topmødet mangler indhold og reel debat

Politik

14/03/2015 15:03

Nick Allentoft

KL Topmødet mangler indhold, der giver værdi for deltagerne. Jeg sidder tilbage med følelsen af, at have spildt tiden, skriver Henrik Nord fra Den Lokalpolitiske Tænketank.

Tak til KLs bestyrelse for endnu et topmøde. For mit vedkommende var det nr. 10 i rækken.

Ligesom mange andre, sidder jeg tilbage med følelsen at have spildt 1½ døgn.

Selvfølgelig er det da hyggeligt at møde nye og gamle bekendte, og det kan da også være frugtbart at få fælles oplevelser med byrådskollegerne. Men reelt indhold og politiske debatter, dem skal man kigge langt efter ved KLs Kommunalpolitiske Topmøde.

Efter de sædvanlige hilsener fra talerstolen til og fra Regeringen, blev vi vidne til det ene af de to nye tiltag på Topmødet, nemlig et oplæg fra den amerikanske forsker Benjamin Barber. Et egentlig ret spændende oplæg med det budskab, at byerne kan og vil forandre kloden, og at forandringer sjældent kommer fra regeringer. Men i bund og grund et oplæg, som var henvendt til de politikere, som kommer fra Aarhus og København.

                 Læs flere opråb om fornyelse af KL Topmødet

Den anden nye ting ved mødet var at droppe aftenunderholdningen og dele festen op i 3 mindre fester. Herudover var alt fuldstændig som det har været de sidste mange år.

Når jeg synes at dette mere ligner en familiefest end et topmøde, hænger det sammen med at der ikke er noget reelt politisk indhold i mødet. Mange kommuner står overfor massive politiske udfordringer bl.a. med økonomi, fysisk planlægning, beskæftigelse og ikke mindst implementeringen af folkeskolen. Hertil kommer de arbejdsvilkår, som lokalpolitikerne står overfor i mødet mellem embedsmændene og borgerne - et emne, som tidligere har været drøftet og beskrevet i spalterne i nærværende medie.

Ingen af disse emner blev hverken nævnt eller drøftet på topmødet. Hvor er alt det borgernære? Hvor er de politiske diskussioner? Hvor er den kant, der er mellem partierne, og som vidner om at vi faktisk har forskellige politiske opfattelser.

Derimod blev en stor del af tiden brugt på, hvorvidt KL bør overveje muligheden for at forlove sig med Regionsforeningen. Efter min mening vidner det om mangel på dømmekraft fra KL-toppen overhovedet at sætte dette tog i gang, når forarbejdet ikke var gjort ordenligt. Denne debat har givet store sår i KL, og det er – efter min opfattelse – godt at punktet blev sendt til hjørnespark. Det havde på ingen måde været godt for det videre arbejde i KL at skulle arbejde videre med en fusion, hvis halvdelen af landets kommuner og delegerede var modstander af det. Men alt i alt en diskussion, som KL burde have taget i andre fora, såsom bestyrelsen, repræsentantskabet osv., så den kunne være bedre forberedt til Topmødet.

Mange skriger efter fornyelse af Topmøderne! Lad nu den unge generation i bestyrelsen få lov til at skabe denne fornyelse, så vi ikke igen til næste år skal til fætter-kusine-fest for midaldrende mænd.

 

Mest Læste

Annonce