Lokalpolitikere bestemmer alt for lidt

Politik

24/01/2014 14:42

Freja Eriksen

Jeg har engang fået at vide, at politikere blander sig for meget og bestemmer alt for lidt. Kære kolleger, vi skal turde bestemme. Vi skal lære det politiske håndværk og påtage os lederskabet, skriver Mai-Britt Iversen, nyt medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank.

Kære kolleger, både nyvalgte og genvalgte, stort tillykke til jer. Det er et stort ansvar, vi nu skal løfte. Det, vi er med til at beslutte, ændrer og påvirker menneskers liv. Derfor venter der hårdt arbejde, og jeg ved godt, at debatten meget er gået på, hvordan vores arbejdsbyrde kan lettes. Men sagen er, at verden er kompleks, og det er de beslutninger, vi skal tage også.  Der er kun én vej frem: Det er at tage arbejdshandskerne på og finde ud af hvordan vores indsats kan skabe værdi i hele kommunen og regionen. De seneste års udvikling understreger behovet for at se fremad. Det er med andre ord meningsløst, at forsøge på at stille uret tilbage til en mindre kompleks verden. Det kan vi ikke!

Centrale spørgsmål for den kommende valgperiode er: Hvordan bliver vi meget bedre uddannet til vores byråds/regionsarbejde og vores roller og ansvar? Hvordan får vi alle medlemmernes kompetencer sat i spil? Hvordan bliver vi dygtigere til at samarbejde til gavn for borgerne? Hvordan får vi stoppet op og bedømt om vi når vores mål? Hvordan bliver borgmestrene klædt bedst på til den opgave og forpligtigelser, det er at være formand for bestyrelsen?

Og nej, det er ikke meningen at vi skal være ens. Det er vores forskelligheder, der i den grad skal være med til at give de gode løsninger. Vores bestyrelser er født med mangfoldighed. Den skal vi udnytte. Husk bare hvor galt det gik i bankverdenen, da der sad mange ens typer, der ikke rigtigt satte sig ind i arbejdet.

Jeg har i min tid heldigvis oplevet mange engagerede, dygtige og kloge politikere. En ting er jeg helt sikker på: Vi er langt bedre end vores rygte. Men jeg har også oplevet dem, der ikke satte sig ordentligt ind i sagerne, dem der ikke lyttede til andre end deres egne partifæller (eller sig selv), dem der lovede alt når de var ude blandt borgerne (Fætter BR-typerne), dem der kun interesserede sig for lokalområdet, dem der troede politik skulle føres i medierne, dem der kun kørte enkeltsager.

Vi skal tænke i helheder og tværfaglighed. Vi skal opsætte mål og rammer. Vi skal følge op på, at det vi beslutter også sker. En klog mand sagde til mig, at politikere blandede sig alt for meget… og bestemte alt for lidt. Kære kolleger, vi skal turde bestemme. Det kræver, at vi har dygtige embeds- og fagfolk, en stor gennemsigtighed i det der sker og, at vi inddrager borgerne. Men først og fremmest betyder det, at vi lærer det politiske håndværk og påtager os lederskabet. Det kræver uddannelse, viden, mod, samarbejde og rigtig hårdt arbejde.

Vi har fået et kæmpe privilegium, ved at opnå valg. Nu har vi mulighed for at gøre en forskel i fællesskabet Danmark. 

Mest Læste

Annonce