Rådmand Mai-Britt Iversen (S) skriver her om hvorfor kommunen iværksætter handleplan som reaktion på kontanthjælpsreformens uheldige effekter.

Rådmand: Kommunerne kan selv løse reformkaos

Politik

23/02/2014 16:09

Nick Allentoft

Kontanthjælpsreformen skaber åbenlyst problemer for mange unge. De sættes i en umulig situation, som kommunen må og skal hjælpe med at løse. Vi har iværksat en handleplan, som vi mener alle kommuner burde lade sig inspirere af. For de unge kontanthjælpsmodtageres skyld. Og for reformernes skyld, skriver rådmand.

De allerfleste ved, at vi har fået en kontanthjælpsreform. Intentionerne bag reformen bakker vi i Aalborg fuldt op om. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan som kommune for at få det til at sikre, at vi får skabt lige muligheder for unge til uddannelse og job.

Men i reformen er der ting der skaber problemer - at de nye ydelser simpelthen ikke gør det muligt at finde en bolig, for det beløb kontanthjælpsmodtagerne har til rådighed. Og det bliver endnu værre pr den 30. juni for der falder den særlige støtte til boligudgifter for unge, der er uddannelsesparate, væk.

Og de unge uddannelsesparate har ikke ret til at få en Ungdomsbolig, før de er tilmeldt en ordinær uddannelse. Heller ikke selvom de knokler med ex ordblindekurser eller brobygningsforløb for at dygtiggøre sig.

De unge, der er nye kontanthjælpsmodtagere, vil også de første tre måneder modtage en mindre ydelse OGSÅ selvom de ender med at blive i målgruppen for en højere ydelse ved at være berettiget til et aktivitetstillæg.

Når målet er, at vi ikke vil have unge, der stilles ulige i vort samfund. Og når målet er at stille rammer op, så flest mulig unge får mulighed for at få en uddannelse. Ja så satte vi os for, at gøre noget i Aalborg Kommune.

Vi gik i dialog med vores dygtige boligorganisationer. Her kunne vi få en aftale om, at de melder alle billigboliger ind til os. Det gør de. Vi kunne prøve at gøre det muligt at lave delelejligheder, det arbejder vi også med. Vi kunne undersøge muligheden af at bygge billige boliger, det undersøger vi, men det er vigtigt at vi ikke laver billigghettoer. Vi kunne også kigge politisk på, om det er nødvendigt at renovere alle de små billige gamle lejligheder.

Internt i kommunen kunne vi udvide målgruppen for dem, hvor vi bevilliger husleje, til at omfatte ALLE unge, der af økonomiske årsager og på baggrund af kontanthjælpsreformen ikke har mulighed for at afholde deres evt huslejerestancer og vi giver mulighed for at betale 3-4 måneders husleje, for at købe tid til at sikre en blivende løsning. Endelig giver vi et nyt indskudslån, selvom der skyldes på det gamle, hvis det kan sikre en blivende løsning for den unge i en billigere bolig.

Vi mener, at det er inden for lovens rammer, og dermed noget alle kommuner kan gøre. Og skulle jeg kende mine kolleger rundt omkring, så er det sikkert også noget, der praktiseres.

Det er et landspolitisk problem, at vi i det ganske land har problemer med, at der ikke er billige boliger nok for de unge og for andre der ikke kan betale de høje huslejer. Det problem bliver vi nødt til at adressere og finde en løsning på. For ellers vil vi bare se endnu flere unge(og ældre) på herberg og på gaden. Men mest af alt vil vi se splintrede livsdrømme hos de unge. For tro mig. De unge vil så gerne. Det minder en nylig interviewundersøgelse hos de allermest udsatte unge i Aalborg om. Hele 94 % af dem ønsker en uddannelse….lad os sammen gøre vores bedste til at få det til at lykkes. MEN lektier kan ikke læses på gaden eller i en tilfældig seng.

PS. vores nye administrationsgrundlag gælder selvfølgelig også børnefamilier.

Læs mere om Aalborgs nye initiativer i de politiske dagsordner her.

Mest Læste

Annonce