Erhvervsfremme er mere end rådgivning

Politik

11/5/18 12:27

Region Hovedstaden

Vi bakker fuldt op om ønsket om at forenkle systemet med udgangspunkt i virksomhedernes behov - men det bør være i en model, der tager højde for, at god erhvervsfremme er meget mere end blot direkte virksomhedsrådgivning.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand og formand for Vækstforum Hovedstaden, Poul Erik Rasmussen, adm. direktør, Flex Professional Consultants, Christian Grønnemark, fællesformand, HK Hovedstaden, Annette Ravn Jensen, direktør, Rezidor Hotel Group, Karsten Längerich (V), borgmester, Allerød Kommune, Peter Schelde, CEO Comwell A/S, Randi Brinckmann Wiencke, dekan, professionshøjskolen Metropol, Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, Region Hovedstaden

Regeringens forenklingsudvalg er kommet med sine anbefalinger. Her i Vækstforum Hovedstaden bakker vi fuldt op om ønsket om at forenkle systemet med udgangspunkt i virksomhedernes behov - men det bør være i en model, der tager højde for, at god erhvervsfremme er meget mere end blot direkte virksomhedsrådgivning. Det kræver et bredt helhedssyn på, hvad der skaber udvikling og vækst i virksomhederne.

Ni ud af 10 danske virksomheder er små og mellemstore virksomheder. De har brug for en sammenhængende erhvervsstrategi, hvis de skal vækste. Virksomhederne kan ikke levere deres varer og services, hvis de ikke kan få de rette medarbejdere. Her i regionen kan vi se, at der i fremtiden bliver endnu mere kamp om både faglærte og højtuddannede med tekniske og digitale kompetencer. Derfor er det så vigtigt, at vi også fremover kan arbejde sammen om fælles indsatser. Det kræver partnerskaber at få flere unge til at blive faglærte, øge arbejdsstyrkens digitale kompetencer og tiltrække internationale talenter til vores del af verden - vel at mærke inden for de områder, hvor der er særlig stor mangel.

Større spillere på markedet

Vi skal få flere virksomheder til at bryde koden og gå fra at være helt små til at blive større spillere på det internationale marked. Her er videndeling og samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner en vigtig nøgle, hvilket vi ser i fx de stærke regionale samarbejder. Virksomhederne skal lære af hinanden, de skal have muligheder for at tappe ind i den kæmpe viden, vi har på vores vidensinstitutioner, og så skal de have en stærk kobling til det offentlige, så produkter og services kan udvikles og testes undervejs. Det er med til, at danske virksomheder skaber produkter og services, der klarer sig godt i den internationale konkurrence.

Vigtigt indsatsområde

Digitalisering og innovation i virksomheder er også et vigtigt indsatsområde, for det er en udfordring for især små og mellemstore virksomheder at blive klædt på til at få det fulde udbytte af de nye teknologiske muligheder. Virksomhederne her i regionen er i konkurrence med hele resten af verden, og udviklingen går rigtig stærkt. De regionale vækstfora investerer en tredjedel af deres midler i programmer, som netop skal løfte innovationsevnen hos iværksættere og SMV'ere. Ca. 9500 virksomheder er blevet mere innovative efter deltagelse i regionale vækstindsatser, og ca. 7000 er desuden begyndt at anvende ny teknologi, viser tal fra Erhvervsstyrelsen. Det nye system for erhvervsfremme skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og systemet skal være en reel forenkling i forhold til de mange aktører, virksomhederne skal orientere sig mod i dag. Men det er vigtigt, at myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner sammen kan tage regionale udfordringer op. Det kræver en stærk regional forankring og ikke den centralisering, der er lagt op til nu.