Forenkling af erhvervsfremmesystemet kan skade turismevæksten i Hovedstaden

Politik

17/5/18 8:00

Region Hovedstaden

Forenklingsudvalgets anbefalinger til fremtidens erhvervsfremmesystem kan få store konsekvenser for turismen og samarbejdet mellem turismeaktørerne i Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Turisme skaber vækst. Alene på den danske side i Greater Copenhagen – i Hovedstaden og på Sjælland og øerne – bidrager turismen med tæt på 60.000 arbejdspladser. Turisme har stor betydning for helt almindelige mennesker, der eksempelvis arbejder i servicefagene, som taxachaufføren, tjeneren, eller hotelmedarbejderen.

Det er arbejdspladser, hvor to ud af tre ansatte er ufaglærte og en ud af fem er nydanskere. Turismebranchen skaber med andre ord job til nogle af de mennesker, der ellers kan have svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet.

Forenklingsudvalgets anbefalinger til fremtidens erhvervsfremmesystem kan få store konsekvenser for turismen og samarbejdet mellem turismeaktørerne i Hovedstaden og Greater Copenhagen. Anbefalingerne efterlader turismeområdet i et vakuum, fordi det er uafklaret, hvordan udviklingen af turismen kommer til at ske fremover. Vi ved, at regeringen og Folketingets partier lige nu forhandler forslag til nyt erhvervsfremmesystem, og vi frygter, at der i slipstrømmen på erhvervsfremmeudspillet kan komme en lignende centralisering på turismeområdet.

Vores frygt forstærkes af, at der i anbefalingerne til fremtidens turisme-erhvervsfremmesystem, som det Nationale Turismeforum netop har afleveret til erhvervsministeren, er forslag om en koncernmodel – med andre ord centralisering.

Storbyturismen er den store vækstdriver i dansk turisme med en vækstrate på 85%. Via Greater Copenhagen-samarbejdet og den regionale turistorganisation Wonderful Copenhagen arbejder vi på at udvikle Greater Copenhagen til en sammenhængende turistdestination i fortsat vækst, der også kan sikre spredning af væksten til en bredere geografi.

Vi har i Greater Copenhagen samarbejdet allerede taget teten op ifht at forenkle turisme-erhvervsfremmesystemet samtidigt med, at der er plads til både regionale forskelligheder og samarbejde om styrkepositioner. Land og by er i den regionale udvikling gensidigt afhængige og kun ved at tænke i en sammenhængende metropolregion kan vi sikre væksten. Det er et arbejde vi har sat i gang ved at finde fælles indsatser, hvor vi tænker land og by sammen på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Vores ambition er, at turisterne vælger Greater Copenhagen frem for Berlin eller Barcelona, fordi de forbinder metropolregionen med fx unikke kultur- og gourmetoplevelser. Det trækker dem i første omgang til Københavns Lufthavn, Hovedstaden og Sjælland og derfra videre rundt i landet til fx Fyn og Jylland, hvor de er med til at skabe omsætning.

Det er afgørende for udviklingen, at vi har en turistorganisation som Wonderful Copenhagen med en tilstrækkelig funktionel størrelse og kritisk masse. Wonderful Copenhagen formår at bringe offentlige og private aktører sammen og anvende midlerne på en måde, som er tæt på erhvervslivet og med stærk lokal forankring. Der er et stort potentiale for at skabe endnu mere vækst og udvikling i Hovedstaden og i Greater Copenhagen, men det kræver en stærk aktør og en regionalt forankret indsats.

Derfor skal vi sikre, at turismefremmeindsatsen fortsat er forankret i Hovedstaden og i Greater Copenhagen via Wonderful Copenhagen og det succesrige samarbejde, der allerede er mellem virksomheder, kommuner og regioner og turismeorganisationer.

Annonce