Geniale hverdagsløsninger vinder regionens idékonkurrence

Velfærd

21/06/2017 09:55

Region Hovedstaden

Tre smarte, praktiske løsninger er kåret som vindere af Region Hovedstadens Idékonkurrence 2017. Bag idéerne står medarbejdere, der til daglig er tæt på patienterne, og som ved, hvad der nytter. Nu skal idéerne forfines, udvikles og måske realiseres.
Et teknologisk toilet. En slynge til fødende. En urinbuks til inkontinente kvinder. Tre ret forskellige idéer, men alle meget konkrete og med samme klare mål: At forbedre patienternes behandling, sikkerhed og komfort.   På et stort event har regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen netop kåret de tre idéer som vindere af Region Hovedstadens Idékonkurrence 2017. Det ligger fint i tråd med at Region Hovedstaden i budgettet for 2017 afsatte ressourcer til at fremme medarbejderdreven innovation i regionen.   Idéerne er strømmet ind  Vinderidéerne er udviklet af medarbejdere fra Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Bornholms Hospital, og de har fået kamp til stregen. 

Læs mere fra Region Hovedstaden

Du kan læse flere historier fra og om Region Hovedstaden på temasiden her

I alt 86 idéer er strømmet ind til konkurrencen fra medarbejdere på hospitaler og virksomheder i hele Region Hovedstaden. Undervejs har et innovationspanel med repræsentanter fra region, erhvervsliv, videninstitutioner og patientforeninger udvalgt 20 finalister. Det er i dét felt, de tre vindere nu er fundet.

  Det betaler sig at lytte til medarbejderne Som formand for innovationspanelet har Sophie Hæstorp Andersen haft mulighed for at lære alle finaleidéerne at kende, og ved kåringen understregede hun, at det havde været en næsten umulig opgave at udpege de endelige vindere.   - Alle medarbejdere har med stort engagement, entusiasme og faglighed kastet sig ud i arbejdet med deres idéer, og dermed har idékonkurrencen tydeligt vist, at det betaler sig at give denne plads og lytte til medarbejderne. For det er sygeplejersken, pædagogen, teknikeren, lægen og jordemoderen, der har den bedste indsigt i, hvor vi kan gøre det bedre for vores patienter og kollegaer, sagde Sophie Hæstorp Andersen.     Løsninger med afsæt i hverdagen  De sidste 5-10 år har der været masser af innovativ aktivitet rundt om på Region Hovedstadens hospitaler. Det vil regionen gerne have mere af. I budget 2017 har Regionsrådet derfor styrket særligt den medarbejderdrevne innovation. 
Idékonkurrencen 2017 er et forsøg på at skabe en tværregional indsats, der efterspørger de gode idéer og innovative løsninger, der opstår i det daglige møde mellem medarbejdere, borgere og patienter i regionen.   Ambassadører skal fremme innovation Hen over efteråret indgår idékonkurrencens vindere i et skræddersyet forløb, hvor regionen støtter dem i arbejdet med at føre idéen frem til konkrete projekter. Håbet er også, at alle de deltagende medarbejdere vil fungere som ambassadører for arbejdet med at få omsat praksisnære idéer til konkrete projekter ude på hospitalsafdelingerne.    Vinderne af Region Hovedstadens Idékonkurrence 2017   Measurelet – det teknologiske toilet Idéen er udviklet af Louise Bangsgaard og Marie Lommer Bagger, der begge arbejder på Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet. Projektet tager udgangspunkt i en konkret klinisk problemstilling med i det daglige at lave nøjagtige og valide væskeregnskaber. Med udviklingen af Measurelet – det teknologiske toilet kan man opnå både mere valide data og bedre komfort og større værdighed for patienterne. Samtidig vil det lette og forbedre arbejdsgangene for det sygeplejefaglige personale.    Levatorslyngen – letter den fødendes mobilitet Ida Høgsbro, der er jordemoder på Herlev Hospital, har fået idéen til levatorslyngen gennem sit mangeårige arbejde. Her har hun har oplevet, hvordan immobilitet i fødslen er med til at komplicere og forlænge fødselsforløbene. Levatorslyngen er en konkret løsning på en reel klinisk problemstilling.  Den har fokus på de fødende kvinders komfort, værdighed og følelse af at kunne magte det hårde fødselsarbejde. Samtidig understøtter slyngen fødslens fremgang og personalets arbejdsforhold.   Urifem – urinbuks med afløb til kvinder   Lone Noltensmejer og Noëlle Larsen arbejder sammen på Neurologisk afdeling på Bornholms hospital. Deres idé er udviklet til patienter, der er indlagt til pleje og genoptræning efter apopleksi, og som derfor har mistet kontrol over deres vandladning. De mange bleskift om natten giver dårlig nattesøvn og manglende overskud til heling og genoptræning. Urifem er en innovativ løsning, der på lavpraktisk vis søger at afhjælpe problemet, og som kan komme til at gøre en stor forskel for patienterne i det samlede forløb.   Læs mere om de geniale idéer og mød vinderne på www.regionh.dk/idekonkurrence    

Mest Læste

Annonce