Kronisk syge hjælper og støtter hinanden på nettet

22/02/2012 10:48

Region Hovedstaden

En ny patientportal viser for første gang via små film, hvordan man kan leve et godt liv med en kronisk sygdom som KOL eller sukkersyge.

- Med min diagnose fulgte en umiddelbar angst for et forkortet liv og en tilværelse med afsavn. Hvis Grib om Livet havde eksisteret på det tidspunkt, havde jeg ikke panisk og ustruktureret skulle søge oplysninger, men havde fået et troværdigt billede af min nye situation med det samme.

Sådan siger Frank Andersen, som har type 2-diabetes og er en af de medvirkende på Region Hovedstadens nye patientportal på internettet, Grib om Livet.

Portalen består af 30 korte film, hvor almindelige mennesker fortæller om deres liv og personlige erfaringer med de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og type 2-diabetes (sukkersyge). Håbet er, at andre mennesker med de to sygdomme og deres pårørende via portalen kan
se, at det sagtens kan lade sig gøre at leve et godt og indholdsrigt liv med både familie, venner og arbejde, hvor sygdommen er en følgesvend, som skal respekteres, men ikke behøver at bestemme alt.

Erfaringer og dilemmaer fra livet med en kronisk sygdom
Filmene er inddelt i temaer som f.eks. "Er det min skyld?", "Kan man arbejde med KOL?" og "Hvad skal man sige til chefen eller kollegerne?". I de små film hører vi bl.a. om dagligdags problemer, frygt og følelser, familiens betydning og de dilemmaer, som hverdag og job byder på.

- Deres helt personlige fortællinger og erfaringer kan være meget fælles for os alle sammen, når vi får en sygdom, der ikke forsvinder igen. Jeg håber, det kan skabe mod og kraft til at komme videre, for dem der bliver ramt, siger Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Borgere har bestemt indholdet på Grib om Livet
Temaerne på Grib om Livet stammer fra en brugerundersøgelse af målgruppen, som viste, at der var en stor efterspørgsel efter gode råd og erfaringer fra ligesindede. Patientportalen er derefter blevet udviklet i tæt samarbejde med Lungeforeningen og Diabetesforeningen.

Dermed er patienternes viden og ressourcer blevet inddraget på en måde, der gør det muligt for borgerne selv at involvere sig mere i deres egen behandling og styrke mulighederne for at få råd og vejledning.

- Vores håb er, at filmene vil blive delt vidt og bredt på Youtube og Facebook og også brugt i det daglige arbejde i behandlingen på hospitaler, i kommuner og hos den praktiserende læge. Vi har forsøgt at bringe de store visioner ned på jorden og ind i dagligdagen, siger Gitte Fangel, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for styregruppen bag Grib om Livet.

Fakta:

*         Patientportalen Grib om Livet består af 30 små film med 16 almindelige mennesker og informationer om de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)og type 2-diabetes (sukkersyge)

*         Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen KOL, men kun halvdelen ved, de
har den.

*         Ca. 230.000 danskere har type 2-diabetes, som primært rammer voksne.
Sygdommen er arvelig, men udløses i mange tilfælde af vores livsstil såsom fysisk inaktivitet og usunde madvaner.

*         I løbet af 2012 vil der også blive produceret film om demens, hjerte-kar
sygdomme og lænde-ryglidelser.

*         Grib om Livet er et projekt under Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden,
som også indeholder 17 andre projekter.

*         Se Grib om Livet her: www.gribomlivet.dk

Mest Læste

Annonce