Lufthavnsudvidelse skaber mange tusind nye job

Politik

09/01/2017 11:45

Daniel Holst

Københavns Lufthavn har netop fremlagt en konkret plan for, hvordan den kan komme til at bidrage endnu mere til vækst og arbejdspladser i fremtiden.

Som Danmarks største arbejdsplads er Københavns Lufthavn en afgørende vækstmotor for hovedstadsområdet. Samtidig sikrer den tusindvis af arbejdspladser, der er afhængige af den adgang, Nordeuropas foretrukne knudepunktslufthavn giver danskerne adgang til verden - og verden til Danmark.

Men væksten og arbejdspladserne kommer ikke af sig selv. Der er behov for at forberede sig på fremtiden. Og det er det, Københavns Lufthavn gør med planen.

Greater Copenhagen
Vi ser udvidelsesplanen som et afgørende skridt i retning mod visionen om, at Greater Copenhagen - der er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne - skal være et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.

Den internationale konkurrence er hård, og en forudsætning for at kunne klare sig er en effektiv og moderne infrastruktur, der knytter hovedstadsområdet til resten af Danmark og til verden.

Københavns Lufthavn får allerede om få år brug for mere plads til fly, standpladser og fingre inden for hegnet. Målet med planen er derfor at skabe mulighed for, at antallet af rejsende kan øges med omkring en tredjedel, så der i fremtiden vil være 40 millioner passagerer, der møder Danmark i Københavns Lufthavn.

20 milliarder kroner
Når den fremlagte plan er realiseret, vil lufthavnen have investeret ca. 20 mia. kroner. Dermed er det et af de største privatfinansierede anlægsprojekter i nyere danmarkshistorie. Alene i anlægsperioden skabes over 12.500 nye job. På sigt vil udvidelsen sikre tusindvis af job i hele Danmark og skabe næsten 9000 permanente job i direkte tilknytning til lufthavnen. Faktisk er de beskæftigelsesmæssige effekter så store, at det svarer til to tredjedele af Femernforbindelsen - eller bygningen af tre supersygehuse.

Lokal betydning
Tal fra en analyse lavet af Oxford Research viser, at over 5000 af de nye, permanente job i lufthavnen kommer borgerne i Region Hovedstadens kommuner til gode, mens omkring 3000 vil pendle fra Region Sjællands kommuner.

Lokalt vil planen få kæmpe betydning. Fx vil over 1000 af de nye job ifølge analysen blive besat af borgere i Tårnby Kommune, hvor næsten hver 10. i arbejde allerede arbejder i lufthavnen. Ligeledes vil omkring 300 nye job gå til borgere i Dragør Kommune, hvor lufthavnen står for en femtedel af beskæftigelsen.

Det er derfor en plan, vi står sammen om.

Mest Læste

Annonce