Ny app giver hjemmeplejens ansatte mere viden om borgernes sygdomme

Velfærd

13/06/2014 14:10

Freja Eriksen

Smartphones skal hjælpe hjemmehjælperne med at holde styr på de ældres sygdomme.

På lige fod med støvsuger og karklud bevæbnes sosu-assistenter og sosu-hjælpere i kommunerne nu også med en mobilapp med navnet Kronika. 

Så hvis borgeren med KOL pludselig begynder at hoste mere end normalt, eller den ældre dame, der tidligere har haft problemer med hjertet, klager over smerter, kan plejepersonalet helt legalt tage mobilen op af lommen og kigge på den for at få vejledning via den nye app. 

Er udviklet af Region Hovedstaden

Den nye Kronika-app, som er udviklet af Region Hovedstaden, skal skærpe personalets opmærksomhed omkring tegn på hjertesvigt, hjertekrampe, KOL og type-2-diabetes hos borgerne.

Når de ansatte får endnu mere viden om de enkelte sygdomme og om, hvordan man forebygger, at symptomerne bliver værre, kan man nemlig undgå, at borgere med kronisk sygdom skal indlægges igen 

Hjælp til borgerne her og nu 

Plejepersonalet har altid en smartphone med rundt til borgerne, hvor de bl.a. kan se, hvilke borgere de skal besøge hvornår, og hvad borgeren evt. fejler. 

Den nye app skal bare installeres, og så har personalet altid brugbar og lettilgængelig viden med. 

Furesø og Ballerup går først

Plejepersonalet i Furesø og Ballerup kommuner bliver de første til at tage appen i brug. 

- Kronika-appen kan være med til at skærpe personalets opmærksomhed på symptomer på sygdom hos borgerne. Og så kan de finde gode råd til, hvordan de her og nu kan afhjælpe borgerens symptomer, f.eks. ved at være opmærksom på, at borgere med hjertesvigt ikke får for meget væske eller at støtte borgere med KOL i vejrtrækningsteknikker, hvis deres vejrtrækning forværres, siger Gitte Lindhardt Mejlholm, fagleder af Pleje og Omsorg i Furesø Kommune. 

Hun understreger, at plejepersonalet ikke skal til at diagnosticere borgerne. Det er stadig lægerne og sygeplejerskerne, der vurderer, hvilken behandling borgerne skal have. 

Ny teknologi skal hjælpe de ansatte 

Appen er en ny måde at bruge smartphones som arbejds- og læringsredskab til hjemmeplejens ansatte. 

Antallet af apps udviklet af Region Hovedstaden er i vækst, og kombinationen af it og sundhed ligger lige for og det er til fordel for både sundhedspersonale og borgere, mener regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S). 

- For borgerne er det mindre vigtigt, om det er kommunerne eller regionerne, der hjælper dem, så længe de får den rigtige hjælp. Derfor er det helt naturligt, at vi som region er med til at udvikle nye arbejdsredskaber, når vi både har den sundhedsfaglige viden og teknologien til at udvikle en sådan app, siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Samarbejde med kommunerne 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i KL, Thomas Kastrup-Larsen (S), glæder sig over det nye redskab, som kan give nyttig viden til kommunernes frontpersonale. 

- Et tæt samarbejde mellem regioner og kommuner er altafgørende for at borgerne oplever sammenhæng mellem sygehusenes og kommunernes forskellige tilbud. Regionerne ligger tit inde med en ekspertise, som kommunernes frontpersonale kan have stor brug for at kunne tilgå på en nem og enkel måde. Kronika-appen er derfor et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi kan sikre denne videndeling og styrke samarbejdet på tværs, siger Thomas Kastrup-Larsen (S). 

FAKTA

• Kronika er udviklet i samarbejde mellem Region Hovedstaden, sygeplejersker på Herlev Hospital samt Furesø og Ballerup Kommuner. 
• Appen er gratis og kan downloades fra GooglePlay og AppStore. Kan også benyttes af pårørende til borgere med kronisk sygdom. 
• Kronika er finansieret og ejet af Telemedicinsk Videncenter. Videncenteret sikrer bl.a. overblik og koordinering af det telemedicinske område i Region Hovedstaden. 

Mest Læste

Annonce